Domů

Posted on by

Dopis o. provinciála Piotra Pawlika k neděli „Dobrého Pastýře“

Bratři a sestry! Čtvrtá neděle velikonoční je tradičně označovaná jako „neděle Dobrého Pastýře“ podle evangelia, které se tuto neděli předčítá. Už ve Starém zákoně se mluví o Bohu jako o Celý text →...

3. neděle velikonoční – 23. dubna 2023

Dnes je 3. neděle velikonoční. Dnes během mše svaté v 9:30 přijme dvanáct dětí z naší farnosti poprvé Nejsvětější svátost oltářní, proto Vás prosíme o modlitbu za tyto děti a Celý text →...

2. neděle velikonoční – SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – 16. dubna 2023

Dnes je 2. neděle velikonoční a současně svátek Božího milosrdenství. Dnes také končí velikonoční oktáv. V úterý 18.4. Vás zveme na ranní mší svatou, po níž bude pobož­nost druhého dne novény Celý text →...

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – 9. dubna 2023

Dnes, o neděli Zmrtvýchvstání Páně, dovršujeme svaté triduum a vstupujeme do slavení Velikonoc. Mešní sbírka je určena na opravy kostela. Dnes a zítra, na Velikonoční pondělí, se mše svaté slouží Celý text →...

6. neděle postní – KVĚTNÁ NEDĚLE – 2. dubna 2023

Dnes slavíme 6. neděli postní, tedy Květnou neděli. Dnešním dnem vstupujeme do Svatého týdne: Ty, kdo se ještě nestihli před Velikonocemi vyzpovídat, vybízíme ke svátosti smíření, jež v našem kostele Celý text →...