Náboženství

Posted on by
PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ

Výuka náboženství ve školním roce 2024/2025

Výuka náboženství pro děti základních škol bude v naší farnosti probíhat vždy v pondělí, vyjma prázdnin a svátků. Letos bude zahájena 9. září. Výuka je zajištěna pro děti od druhých tříd až po třídy deváté. V rámci výuky probíhá také příprava na první svaté přijímání.