Farní ohlášky

Posted on by

1. neděle postní 18. února 2024

  1. Prožíváme 1. neděli postní.
  2. V tomto týdnu oslavíme:
    • ve čtvrtek 22.2. svátek Stolce svatého Petra, apoštola,
    • v pátek 23.2. po mši svaté v 17 hodin Vás zveme k pobožnosti Křížové cesty, kterou budou vést členové Živého růžence.
 
  1. Příští neděle bude 2. postní.
  2. V postní době v naší farnosti proběhnou dny duchovní obnovy od 15. do 17. března. Kázání na téma «Půst, modlitba a almužna» přednese otec Mirosław Jesel, redemptorista, farář z Morávky. Už nyní Vás zveme, abyste si naplánovali čas. Podrobný program najdete na nástěnce a na farním webu.
  3. S radostí oznamujeme, že náš minorit­ský bohoslovec bratr Michał Wenski složí v našem kostele dne 16. března své věčné sliby. Jistě si ho mnozí  pamatujete, protože předloni v našem konventu absol­voval pastorační rok, byl uveden do služby akolyty a staral se o otce Hyacinta Skupieně na sklonku jeho života. Svěřujeme do Vašich modliteb jak bratra bohoslovce Michała, tak naši minoritskou provincii, svěřujeme současnou mládež i celé dílo probouzení povolání ke službě v církvi.
  4. Jsme velmi vděčni všem, kteří jste minulou neděli přispěli na opravy kostela: bylo to celkem 14.700 Kč. Pán Bůh zaplať i těm, kdo svůj dar převedli přímo na farní účet.

Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024

Drazí bratři a sestry, dnes slavíme Světový den nemocných a myslíme na ně ve svých modlitbách. Vám, drazí nemocní, vyprošujeme brzké uzdravení, je-li to Boží vůle. Pokud je vaším údělem Celý text →...

6. neděle v mezidobí 11. února 2024

Prožíváme 6. neděli v mezidobí. Mešní sbírka je určena na opravy kostela. Dnes si současně připomínáme památku Panny Marie Lurdské, tedy světový den nemocných, proto se při mši svaté v 930 Celý text →...

5. neděle v mezidobí 4. února 2024

Prožíváme 5. neděli v mezidobí. V liturgii tohoto týdne oslavíme: v pondělí 5.2. památku svaté Agáty, panny a mučednice, v úterý 6.2. památku svatého Petra Křtitele, Pavla Mikiho a druhů, Celý text →...

4. neděle v mezidobí 28. ledna 2024

Prožíváme 4. neděli v mezidobí. V liturgii tohoto týdne oslavíme: Ve středu 31.1. památku svatého Jana Boska, kněze, 1. února je první čtvrtek v měsíci, proto se budeme po ranní mši Celý text →...

3. neděle v mezidobí 21. ledna 2024

  Prožíváme 3. neděli v mezidobí a současně neděli Božího slova, proto je mešní sbírka  určena na podporu biblického díla. V liturgii tohoto týdne oslavíme: ve středu 24.1. památku svatého Celý text →...