Farní ohlášky

Posted on by

25. neděle v mezidobí 24. září 2023

 1. Dnes je 25. neděle v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu 27.9. památku svatého Vincence z Paula, kněze,
  • ve čtvrtek 28.9. slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa,
  • v pátek 29.9. svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů,
  • v sobotu 30.9. památku svatého Jeronýma, kněze a učitele církve.
 
 1. Příští neděle bude 26. v mezidobí. Při mši svaté v 9:30 náš Chrámový sbor za doprovodu komorního orchestru Svatého Ducha zazpívá skladby Kryšpína Taschkeho, Adama Michny a Michaela Haydna a připomene tak patrona naší země sv. Václava.
 2. V úterý 3. října v 18:00 hodin budeme slavit TRANSITUS, tedy slavnou památku blaženého přechodu svatého Františka z tohoto světa do věčnosti. Samotnou slavnost Serafinského Františka z Assisi oslavíme v úterý 4. října ranní mší v 8 hodin a slavnostní večerní mší v 17 hodin. K této oslavě jste všichni srdečně zváni. Transitus v PDF
 3. Do naší minoritské komunity v Opavě dorazil řeholní bratr Hyacint (Jacek), původem Polák, který přes 20 let působil v minoritských konventech v Rusku, naposledy v  Petrohradu (Sankt Petersburgu). Jsme mu velmi vděční, že se rozhodl posílit nás v české provincii. Je akolytou, proto jedním z jeho úkolů bude podávání svatého přijímání při mši svaté. Vyprošujeme pro něj dary Ducha Svatého, včetně daru jazyků pro studium češtiny a přejeme mu, aby si zamiloval tuto zemi a aby se těšil přízni farníků a občanů.
 4. Vybízíme dospělé, kteří by měli zájem připravit se na svátosti křtu, biřmování, svatou zpověď a přijímání, nebo svátostné manželství, ať si vyzvedne v sakristii nebo na webu přihlášku a vyplněnou ji vhodí co nejdřív do farní poštovní schránky, případně ať se přijdou osobně domluvit do farní kanceláře.
 5. Děti ve věku 2 – 8 let a jejich rodiče zveme do dětské scholky. Setkání probíhají v každý pátek v 16 hodin v pastoračním středi­sku.  Stejně každý pátek v 16 hodin mají své pravidelné schůzky ministranti a rádi uvítají nové kamarády, zájemce o tuto službu.
 6. Také letos bychom rádi uspořádali adventní jarmark. Proto chceme již nyní vyzvat zručné a obětavé farníky, aby začali s tvorbou výrobků, kterými by jarmark podpořili. Podrobné informace jsou uvedeny na plakátech.

24. neděle v mezidobí 17. září 2023

Dnes je 24. neděle v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na církevní školy. V liturgii tohoto týdne budeme slavit: V pondělí 18.9. sv8tek svatého Josefa Kupertinského, kněze, ve středu 20.9. Celý text →...

23. neděle v mezidobí 10. září 2023

Dnes je 23. neděle v mezidobí. Mešní sbírka je určena na opravy kostela. V liturgii tohoto týdne budeme slavit: V úterý 12.9. památku Jména Panny Marie, ve středu 13.9. památku Celý text →...

22. neděle v mezidobí 3. září 2023

  Dnes je 22. neděle v mezidobí. Dnes při mši svaté v 9:30 vstoupíme do nového školního roku: požehnáme dětem aktovky. Upozorňujeme, že tento týden od pondělka do soboty mše Celý text →...

21. neděle v mezidobí 27. srpna 2023

Dnes je 21. neděle v mezidobí. V liturgii tohoto týdne budeme slavit: V pondělí 28. 8. památku svatého Augustina, biskupa a učitele církve, v úterý 29. 8. památku Umučení svatého Celý text →...

Pozvání na Slavnostní uvedení do úřadu diecézního biskupa

(přečtěte při bohoslužbách v ohláškách v neděli 20. srpna 2023) Milí bratři a sestry, na počátku prázdnin se do diecéze rozšířila radostná zpráva o jmenování druhého diecézního biskupa. Chci poděkovat Celý text →...