Společenství Živého Růžence

Posted on by

ŽIVÝ RŮŽENEC
Společenství, které se spolu denně modlí.
Společenství, které se setkávat nemusí.

                        Rádi uvítáme nové členy.

Síla společné modlitby

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauliny Jaricotové, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí.  V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit.  O Vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.  Založila společenství 10 lidí s názvem „Ti, kteří dělají nápravu“.  Společenství získalo misijní rozměr.  Podporovalo misie modlitbou i týdenním finančním darem na spolupráci při šíření evangelia.  Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za misie.

Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu.  Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla).  Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění.  Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec.  Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve společenství mimo farnost nebo také například s Papežským misijním dílem, jehož byla Paulina Jaricotová zakladatelkou.  Výjimečná zaslíbení nejsou s modlitbou živého růžence spojena, sama o sobě je však velmi jistou cestou přímluvné modlitby.