Scholka

Posted on by

Scholka má v naší farnosti dlouhou tradici. Jedná se o aktivitu pro děti předškolního a mladšího školního věku (přibližně 2 – 8 let). 

Ve scholce se na začátku věnujeme modlitbě, zpívání, cvičení nebo tvoření. Poté mají děti prostor na hraní. 

Chodit do scholky je výborná příležitost, jak své děti nenásilnou formou zařadit do farního společenství. I rodiče (či jiný doprovod dětí) se mohou těšit na nová setkání, společenství, přátelství.

Vřele zveme každý pátek do Pastoračního střediska minoritského kláštera od 16 do 18 hodin.

V případě zájmu kontaktujte Annu Dostálovou tel. 608 473 606.