9. neděle mezidobí 2. června 2024

 1. Dnes je 9. neděle v mezidobí.
 2. Červnové pobožnosti ke cti Srdce Ježíšova probíhají od úterý do pátku po večerní mší svaté.
 3. V tomto týdnu oslavíme:
  • v pondělí 3.6. památku svatého Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
  • V úterý 4.6. je  osmý den v rámci devítiúterní novény ke cti svatého Antonína Paduánského, proto po mši svaté v 8 hodin bude pobožnost se společnou modlitbou na úmysly věřících.   [píseň 990] [píseň 991] [litanie]
  • Ve středu 5.6.  je památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka.
  • 6. června je první čtvrtek v měsíci, proto po mši svaté v 8 hodin bude následovat modlitba za posvěcení kněží a za nová duchovní povolání. [Modlitby SVJS]
  • V pátek 7.6. je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a současně první pátek v měsíci.
   V tento den proběhne v mnohých kostelech, včetně našeho, akce «Noc kostelů». Zveme Vás, abyste se zapojili do jednotlivých bodů programu, jenž u nás začíná v 15 hodin. Program najdete na plakátech, jiných materiálech i na webových stránkách.
  • V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
 1. Za týden oslavíme 10. neděli v mezidobí. Mešní sbírka bude určena na opravy kostela. Seznámíme Vás podrobně s vykonanými  a plánovanými opravami.
 2. Pozvánka:
  • Od 7. do 9. června bude v Ostravě probíhat další ročník mezinárodního křesťanského festivalu současné hudby Slezská lilie. Podrobný program a informace najdete na webu slezskalilie.cz .

Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu

Prosíme, přečtěte na závěr bohoslužby v neděli 2. června 2024

Milé sestry a milí bratři,

blíží se volby do Evropského parlamentu. Chceme vás povzbudit k účasti. K Božímu království, které máme utvářet svým životem už zde na zemi, nás nepřivede pasivita a tím méně lhostejnost.

Náš kontinent prochází těžkými zkouškami. Jde nejen o naši ekonomickou prosperitu, bezpečí, ale také o svobodu a budoucnost příštích generací.

Pán Ježíš o svých následovnících říká, že jsou „solí země“ (Mt 5,13). Vyberme tedy pozorně ty, kteří chtějí být touto solí i v širším společenství národů a států, jehož jsme už dvacet let součástí. Zvolme si zástupce, kteří jsou připraveni nás reprezentovat a hájit přitom principy, které chceme do tohoto světa vnášet i v prostoru Evropské unie. Postarejme se svou účastí ve volbách do Evropského parlamentu, aby i tam nadále hlas křesťanů zazníval. Zvolené poslance pak doprovázejme svými modlitbami.

K dobré volbě vám žehnají

Biskupové české a moravské církevní provincie