Varhaníci

Posted on by

— Tato stránka je ještě ve výstavbě —

Modlitba varhaníkova

   Láskyplný Ježíši,
z celého srdce Ti vzdávám díky za to,
že Tě mohu oslavovat ve Tvém chrámu.
   Svatá Panno Maria,
láskyplná a milostivá Matko,
já nehodný a ubohý hříšník Tě prosím,
stůj milostivě při mně,
abych konal tuto svou službu tak,
aby byla důstojná Trojjediného Boha a hodná jeho zalíbení.
   Amen.

 

Základní texty o bohoslužbě, zpěvu a liturgické hudbě:

 • Konstituce Druhého vatikánského koncilu o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium
 • Instrukce od Kongregace pro bohoslužbu a svátosti o hudbě v posvátné liturgii Musicam sacram“ PDF
 • Všeobecné pokyny k Římskému misálu (2008) PDF
 • Instrukce od Kongregace pro bohoslužbu a svátosti
  Redemptionis sacramentum“ PDF
 • ČBK – Směrnice pro používání liturgické hudby při bohoslužbách (2015) PDF 
 • Ing. Vladimír Pavlík: „Liturgická hudba P. Josefa Olejníka“ PDF
 • Důležité dokumenty liturgie.cz

Navazující odkazy:

Texty, noty, nahrávky:

Varhaníci u Svatého Ducha v Opavě:

 •  ArTThon – PhDr. MgA. Tomáš Thon, Ph.D.
 •