Sbor Anchor

Posted on by

Sbor Anchor vnímám jako Boží dílo. Jsem Bohu vděčná za každého člena tohoto jedinečného společenství.
Fungujeme již šestým rokem. Hlavním motivem vzniku sboru bylo při různých příležitostech pomoci schole (či ji zastoupit) zejména v případě svátků a slavností slavených přes týden.
Hlavní naší touhou je zpívat vše jako modlitbu. Díky tomu mám vždy pocit, že nám pomáhají Kúry andělské 🙂 Neméně důležité pro mě je, že jsme navázali mnohá přátelství.
Máme radost, když svým zpěvem můžeme přispět ke slavení mše svaté.
Dlouho jsme hledali název našeho seskupení. Nakonec vyhrálo označení „Anchor“, což v překladu znamená „kotva“. Cítím, že je tento název naprosto přiléhavý. Sbor nás (členy) drží pohromadě a prohlubuje vzájemnou úctu, respekt a porozumění. Věřím, že tímto přístupem můžeme přispět k rozkvětu naší farnosti.
Anna Dostálová (vedoucí sboru Anchor)