Povolání

Posted on by

Dny obnovy a duchovní doprovod k rozlišení životního povolání a namíření k Řádu minoritů

Komunita Řádu minoritů
zve mladé muže do věku 40 let
na duchovní obnovu:


POZOR!
Tato akce je ZRUŠENA:

6. – 8. května
2023 v Opavě

Téma:
PASTÝŘ UPROSTŘED NÁS


Nový návrh:

20. – 26. srpna 2023
Téma: 
Zkusme to začít s Pannou Marií

Jestli tedy:
–  hledáš svou životní cestu
–  máš touhu úplně zasvětit svůj život Pánu
–  zdá se ti, že tě Ježíš vybízí k práci ve své vinici
–  máš rád svatého Františka
   a chceš stát se jako on nástrojem v rukou Božích …

Pošli nám mailem přihlášku
(do 1. července):
[email protected]

Budeme se za tebe modlit
a společně promlouvat o povolání.

 

Výzva duchovního asistenta pro animaci povolání v české provincií minoritů

   – dopis svobodným mužům do věku 40 let –

  V Opavě, dne 16. dubna 2023

   Vzácní Pánové a milí Bratři – Pokoj Vám a Dobro!

   Snad se takové oslovení Vás někomu zdá divné, chtěl bych se ale obrátit na Vás s plnou úctou a vděčností za Váš dosavadní kontakt s našimi bratry i za celou důvěru, jakou vkládáte do služby minoritů v ČR i všude jinde.  Jsem si vědom, že rozlišování životního povolání a předsevzetí zasvěcení se na celý život ve službě v církví je věc velmi intimní a zároveň náročná.  Přes to doufám, že bude tato spolupráce pro nás všechny velmi plodná a aspoň pro některé z Vás (dej Pán Bůh pro všechny) dovršena nastoupením do řádu nebo do semináře.  A všecko to k větší chvále Boží – to je náš cíl.

   Kdo jsem? 

   Jsem o. Zbigniew Byczkowski – minorita, původně Polák (proto se to tak divně píše).  Mé rodné jméno Zbigniew staropolský znamená (i tak to beru) zbavovat se hněvu – což není vždy jednoduché.  Nejsem mladík, mám 58 let.  Do řádu jsem nastoupil v r. 1985.  V ročníku řeholní a seminární formace jsem pokračoval spolu s nynějším českým provinciálem o. Piotrem Pawlikem v minoritském semináři v Lodži (Łódź Łagiewniki).  Kněžské svěcení jsme přijali v r. 1992.  Po delší než 20 letech kněžské práci v Polsku (každý na jiném místě) jsme se před sedmi lety rozhodli pracovat v ČR, počínaje Brnem.  Nyní jsem farářem v Opavě ve Slezsku.  Můžete nakouknout do naší farnosti prostřednictvím webové stránky opava.minorite.cz.  Před měsícem mi otec provinciál svěřil úkol: duchovní doprovod a péče o případné kandidáty do našeho řádu.  Je to pro mně zvláště těžká povinnost.  Proč?  Skutečně jsem “cizák”.  A k tomu má čeština: je, jaká je… (Bohužel!).  Proto i moje prosba: mějte se mnou v tom trápení trpělivost, kéž nebude pro Vás překážkou na Vaší životní cestě i rozhodnutích.  A trpělivě mně opravujte, budu si toho velmi vážit.

   Můj navrch je:

   Rád se budu s Vámi kontaktovat (hlavně e-mail služební [email protected], telefon/sms 739 086 830, web-stránka opava.minorite.cz/povolani).  Pokud budete mít zájem můžete se nahlásit  na společné setkání obnovu – první plánuji v Opavě 6.-8. dubna, na téma: PASTÝŘ UPROSTŘED NÁS.  Bude tehdy příležitost k modlitbě a duchovnímu rozhovoru jak společnému tak osobnímu (včetně zpovědi – myslím případně i na externího zpovědníka).  Rád přivítám i Vaše návrhy.  Je to všecko ovšem o Vašem životě i naplnění v ním Božího plánu. Jednak osobní obětí, jednak radostné služby. 

   A nejste v tom sami.  Modlíme se za Vás my, minorité,  modlí se četa osob v rámci iniciativy ZDE JSEM, modlí se na různých místech Společenství Velekněžského Srdce Ježíšova – v opavské farnosti každý první čtvrtek v měsíci po mši svaté v 8 hodin.

   Co se týká materiálních (včetně finančních) nákladů, myslím na takovou zásadu: každý podlé svých možnosti (kéž Vám o tom všem materiální prostředky nerozhodují, z druhé strany “co nestojí za nic, za nic stoji”).  Když se jedná o vážný úmysl nesmí se lakomit.  A už Vám děkuji za pochopení.

   Přeji Vám hodně Božího požehnání, vnuknutí od Ducha Svatého, mateřské péče Panny Marie, Vašich Andělů Strážních, svatého  Františka a osobních patronů.

   o. Zbigniew Byczkowski OFMConv

 

 

Další terminy:

(budou se ještě upravovat)

20. – 26. srpna 2023
28. září – 1. října 2023