Svátosti – pokyny

Posted on by

— Tato stránka se právě pro Vás tvoří —

Svátosti Nového zákona ustanovil Kristus a je jich sedm:

svátost křtu
svátost biřmování
svátost eucharistie
svátost smíření
svátost nemocných
svátost kněžství
svátost manželství

Sedm svátostí se týká všech úseků a všech důležitých okamžiků života křesťana.