10. neděle v mezidobí 9. června 2024

 1. Dnes je 10. neděle v mezidobí. Mešní sbírka je určena na opravy kostela. Děkujeme za každý příspěvek.
 2. Červnové pobožnosti ke cti Srdce Ježíšova probíhají v našem kostele od úterý do pátku po večerní mší svaté.
 3. V tomto týdnu oslavíme:
  • v úterý 4.6. svátek sv. Barnabáše, apoštola a současně poslední devátý den novény ke cti svatého Antonína Paduánského, proto po ranní mši svaté bude antonínská pobožnost se společnou modlitbou na úmysly věřících.  [píseň 990] [píseň 991] [litanie]
  • ve středu 12.6. je v ostravsko-opavské diecézi památka blahoslavené Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů mučedníků z druhé světové války,
  • ve čtvrtek 13.6. oslavíme svátek sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Je paduánský Světec pro nás minority velmi významná postava, proto se po ranní mší svaté pomodlíme litanií a uctíme jeho ostatky.  [píseň 990] [píseň 991] [litanie]
   V tento den proběhne fatimská pobožnost v souvislostí se 107. lety výročí Mariiných poselství: v 1615 začne růženec a po večerní mši svaté bude litanie a mariánský průvod. [texty k pobožnosti] Na tyto oslavy jste srdečně zváni.
 1. Za týden oslavíme 11. neděli v mezidobí.
 2. Děkujeme všem, kdo svou službou přispěli k oslavě slavností Božího Těla a akci «Noc kostelu»: ministrantům, sborům, var­haníkům a dechovému souboru, panu kostelníkovi a fotografovi, pomocníkům při průvodu i výstavbě oltářů a pořadatelům besedy, přednášky, prohlídky a exkurzí. Ne webové stránce „opava.minorite.cz“ najdete mnohé fotky farních oslav. Za všechno: Pán Bůh zaplať!
 3. Informace od otce kvardiána, správce kostela, o aktuálních opravách: V současné době probíhá oprava fasády štítu kostela, která by měla být dokončena nejpozději do konce června. Opravy spočívají v oplechování říms, volut a podstavců v materiálu Titan-Zinek, budou opraveny omítky štítu a poté proveden nátěr fasády. Tyto náklady činí 814.756 Kč. Mimo tento rozpočet bude provedena oprava znaku řádu minoritů – kovová „ozdoba“ nad vrcholem štítu kostela. Po očištění a vyspravení zkorodovaných částí bude provedeno jeho zlacení. Rozpočet na tyto práce činí cca 130 tisíc a dosud není finančně zabezpečen. Po dokončení těchto prací bude plynule navazovat další část opravy střechy kostela. Bude postaveno další lešení, poté rozebrána stará krytina z tašek, výměna poškozených částí krovu. Bude zhotoveno bednění, položeny kontralatě, zhotoveno nové oplechování a nakonec položena nová krytina z pálených tašek. Pro tuto etapu je rozpočet ve výši 2.449.994 Kč. Přislíbená dotace z rozpočtu ministerstva kultury je 500 tisíc, z rozpočtu města Opavy 245 tisíc. Zda tyto částky budou poskytnuty, se dozvíme koncem června tohoto roku. Z vlastních zdrojů zbývá doplatit 1.755 tisíc. Moc prosíme o další finanční podporu.