Plán bohoslužeb

Posted on by


MŠE SVATÉ

Farní kostel Svatého Ducha
– Opava, Masarykova třída 39

Neděle – 7:00, 8:00 a 9:30
Pondělí – 8:00
Úterý – pátek – 8:00 a 17:00
Sobota – 8:00

Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova ‚MARIANUM‘
– Opava, Rooseveltova 47

Neděle – 11:00
Pondělí, středa, pátek, sobota – 18:00

ZPOVĚĎ

20 minut před každou mší svatou
(v neděli zpověď končí těsně před začátkem mší sv.)

ADORACE

Soukromá modlitba před Nejsvětější svátostí
každou středu od 16:30.

POBOŽNOSTI

Ke cti sv. Antonína Paduánského
– vždy každé úterý po mši sv. v 8:00.
Pokud si připravíte lístky s osobním poděkováním a prosbami, během mše je posbíráme do košíků a přečteme nahlas při pobožnosti.
PDF: text úterní pobožnosti
píseň ZDE JSOU DIVY – 990
píseň ANTONÍNE, SLUHO PÁNĚ – 991

K Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
– každý první pátek v měsíci po mši sv. v 8:00 hodin,
Litanie k Srdci Ježíšovu a úkon zasvěcení lidstva.

Modlitba za posvěceni kněží
a za nová povolání k službě v církví
– každý první čtvrtek v měsíci po mši sv. v 8:00 hodin
(od září do června)
Vedou Služebníci Velekněžského Srdce Ježíšova.
Ke stažení: Texty modliteb

Růženec fatimský
– každou první sobotu v měsíci po mši sv. v 8:00 hodin
(od září do června).
Modlitba jednoho celého růžence (5 desátků)
a patnáctiminutové rozjímání o růžencovém tajemství.

Růženec – společná modlitba
– každou neděli v 9:00 hodin.

Korunka k Božímu milosrdenství
od pondělí do pátku po mši sv.  v 8:00 hodin,
– Slavnostní NOVÉNA před Nedělí Božího milosrdenství
  začíná na Velký pátek po večerních bohoslužbách
  a pokračuje velikonočním oktávem při mši svaté v 8:00 hodin.
Korunka a litanie k Božímu milosrdenství:
text  -|-  nápěv  -|-  doprovod.PDF

Májová pobožnost
pondělí a sobota po mši sv. v 8:00 hodin,
úterý – pátek po mši sv. v 17:00 hodin.

Červnová pobožnost
úterý – pátek po mši sv. v 17:00 hodin.

Křížová cesta
– v postní době každý pátek v 17:45 hodin.

Fatimský den
– 13. den v měsíci od května do října
(přesný program bude uveden v ohláškách).
Vede společenství Fatimského apoštolátu.

Novéna před slavností Neposkvrněného Početí Panny Marie
od 29. listopadu do 7. prosince po mši sv. v 8:00 hodin
Ke stažení: Texty modlitebNápěv antifony ‚Celá jsi krásná, ó, Maria‘

Novéna 2021

Rorátní průvod
– ve všední dny adventní doby na začátku mše sv. v 8:00 hodin
Ke stažení: Text úvodní písně a nóty k ‚Anděl Páně‘

Transitus svatého Františka
Památka blaženého přechodu serafínského Františka z tohoto světa do nebeské vlasti.
– 3. října večer (přesná doba bude uvedena v ohláškách).
Ke stažení: Text TransituTexty modliteb celého Tridua