Komunita bratří

Posted on by

— Tato stránka je ještě ve výstavbě —

Naše vzpomínka na otce Hyacinta:

Životopis svaté paměti
o. Hyacinta Vladislava Skupienia


O. Hyacint Vladislav Skupieň – minorita
01. 07. 1932 – 10. 11. 2022)

Narodil se 1. července 1932 v Jablunkově – Návsí do rodiny Josefa Skupienia a Evy, rozené Byrtusové. Na křtu dostal jméno Vladislav a byl nejmladším ze 7 dětí, z nichž 3 zemřely v útlém věku. Nejstarší sestra Marie, řehoním jménem Elekta, z řádu sester Alžbětinek v Jablunkově, zemřela tento rok ve věku 100 let. Bratr Josef padl na frontě během II. světové války a bratr Jan emigroval do Austrálie, kde založil rodinu a již také zemřel. Vladislav se vydal na duchovní cestu v řádu minoritů a dostal řeholní jméno Hyacint. Letos oslavil 90 let života a 50 let své kněžské služby.  

Začátek řeholního a kněžského povolání o. Hyacinta klíčí v komunistické době. Jako mladý chlapec se chtěl stát stolařem, ale duchovní povolání mu pomohla objevit sestra Rafaela, představená alžbětinek v Jablunkově. Říkávala: „Vladek, to bude kněz!“

Vladislav dal na radu s. Rafaely, bylo mu 16 let. Odjel do minoritského kláštera v  Brně. Pod vedením o. Norberta Škrdlika začal službu kostelníka a zároveň studium přípravného kurzu na teologii. Tento čas pobytu v Brně byl ukončen o rok později v dubnu 1950 násilným způsobem v rámci „Akce K“ příslušníky StB a lidových milicí, kteří obsadili klášter a dali všem hodinu času, aby si sbalili příruční zavazadlo a byli odvezeni k internaci.

Vladislav byl umístěn do Bohosudova, ale protože neměl ještě 18 let, byl po několika měsících odvezen do františkánského kláštera v Hájku. Po krátké návštěvě domova v r. 1952 narukoval na vojnu a byl přiřazen k jednotkám PTP. Jeho zbraní se stala lopata a krumpáč. Spolu s jinými dělal tu nejtěžší práci. Např. stavěl přehradu na Klíčavě, boural vesnici v Brdech a opravoval cesty.

Po propuštění z PTP v r.1954 se vrátil domů a začal pomáhat rodičům. Od r. 1954 do r. 1962 pracoval jako provozní u lesní správy.

Režim rodičům postupně bral všechny možnosti obživy. Neměli z čeho žít a z čeho odevzdávat kontingent. Proto Vladislav v r.1962 nastoupil do JZD jako řidič, díky čemuž JZD dodala kontingent za rodinu. Pracoval tam šest let jako řidič traktoru a dokonce zde získal i výuční list a stal se opravářem traktorů a zemědělských strojů.

V době, kdy pracoval v JZD, se hlásil 6x na  teologii do Litoměřic. Vždy byl odmítnut z politických důvodů. Po uvolnění politické situace v r.1968 byl konečně přijat do semináře v Olomouci. Bylo mu tehdy 36 let.

Řeholní sliby skládal tajně (nikdo to nemohl vědět, ani rodiče): první sliby 4. 10. 1969 a věčné 4. 10. 1971. Kněžské svěcení přijal 1. 07. 1972 v Olomouci, přesně v den svých 40. narozenin.

Po kněžském svěcení byl poslán do farnosti v Třinci jako kaplan, tedy tam, kde byl znám jako traktorista. A protože učil děti náboženství bez přihlášky, byl komunisty přemístěn do pohraničí v r.1976 a stal se administrátorem farnosti v Písečné. V letech 1983 – 1990 byl administrátorem farnosti ve Štěpánkovicích u Opavy.

Po sametové revoluci v r. 1990 byl jmenován generálem řádu otcem Lanfranco Serrinim provinciálem Československé provincie Řádu minoritů. Tak začala nová služba a poslaní o. Hyacinta. Byla to mravenčí práce spojená s obnovou řeholního života a právního statusu našich konventů, které nám byly komunistickým režimem zabrány a nyní nám mohly být vráceny. Funkci provinciála plnil do provinční kapituly v r. 1993.

V r. 1993 byl jmenován rektorem Kostela Narození Panny Marie v Krnově a zároveň excurendo administrátorem farnosti Slavkov u Opavy.

V r. 1994 o. Hyacint byl jmenován rektorem kostela Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně, rektorem Kostela Narození Panny Marie v Krnově a exkurendo administrátorem farnosti Slezské Rudoltice a Rusín – Hrozová. Během svého pobytu v Krnově vybudoval poutní dům na Cvilíně, který slouží k pastoraci poutníků a k různým jiným setkáním.

V letech 2000 – 2002 plnil funkci kvardiána konventu v Praze a rektora semináře v Praze.

Na žádost sester v Opavě o. Hyacint v r. 2002 přijímá duchovní službu u Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě na Kylešovské a plnil ji téměř 20 let až do začátku své nemoci.

O. Hyacint Vladislav Skupieň odešel do domu Otce ve čtvrtek 10. listopadu 2022 v 8:30 ráno, v klášteře v Opavě v den liturgické památky sv. Lva Velikého v ranních hodinách.  

V závěti napsal:

Děkuji Pánu Bohu za řeholní a kněžské povolání. Podle lidských měřítek v mém postavení to bylo až nemožné. Stalo se. Deo gratias!
Svou duši poroučím Pánu, prosím o memento při mši svaté.
Všem srdečně děkuji za pomoc, za modlitby
.“

         br. Stanislav Gryń V Jihlavě, dne 17. 11. 2022

FOTOGALERIE:
90. narozenin a 50. výročí svěcení o. Hyacinta – 2. 7. 2022
Pohřeb o. Hyacinta – 19. 11. 2022