Ministranti

Posted on by

Ministranti v naše farnosti se scházejí každý pátek v 16 hodin v hovorně vedle farní kanceláře.
V době školních prázdnin schůzky odpadají.

INFORMOVANÝ SOUHLAS / PŘIHLÁŠKA DO MINISTRANTŮ
na školný rok 2022/2023
je k stažení zde.


více: ministranti.doo.cz

 

PÁR OTÁZEK:

Jak vzniklo slovo ministrant?

Slovo ministrant vzniklo z latinského slova ministrare, což v češtině znamená sloužit – sloužit Pánu Ježíši.

Kdo je ministrant?

Ministrant je kluk (v některých farnostech i dívka), který slouží u oltáře, tzn. pomáhá knězi během mše svaté. Např. mu drží misál, pomáhá číst Boží Slovo, přináší na oltář obětní dary, zvoní zvonkem při proměňování atd.

Ministrování však není jen služba u oltáře (i když tam je naše první a hlavní místo služby), je to také důležitý celoživotní postoj: umět sloužit i službu přijímat. Když už tedy začneme u oltáře sloužit měli bychom si uvědomovat, že nesloužíme jen když je potřeba (pouze v neděli) ale VŽDY KDYŽ MŮŽEME.

Kdo je patronem ministrantů?

Hlavními patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

Tarsicius byl chlapec, který žil ve 3. století n. l., v době pronásledování prvotní církve. Když byla zajata jedna skupina křesťanů, byli kněží postaveni před problém, jak jim před smrtí donést alespoň sv. přijímání. Bylo jim jasné, že dospělé by vojáci prohledávali. Tarsícius, kterému v té době bylo asi 12 let, se nabídl, že svaté přijímání vězněným donese. Cestou sice nebyl zajat vojáky, ale byl ubit partou cizích výrostků.  

Dominik Savio se narodil 2. dubna 1842 v San Giovanni di Riva, blízko Chieri v Itálii, v chudé rodině, která však byla bohatá vírou. Jeho dětství bylo silně poznamenáno událostí prvního svatého přijímání, ke kterému s horlivostí přistoupil v sedmi letech, a neustálou snahou plnit dobře své povinnosti.

Kteří světci ministrovali?

ČEŠTÍ SVĚTCI

sv. Václav (+ 935) – kníže, hlavní patron České země
sv. Vojtěch (+ 997) – druhý český biskup
sv. Jan Nepomucký (+ 1393) – kněz, umučený pro věrnost církvi

CIZÍ SVĚTCI

sv. Tarsicius – byl ubit v Římě kolem roku 200, když nesl svaté přijímání křesťanům, kteří byli při pronásledování církve odsouzeni na smrt
sv. Dominik Savio (+ 1857) – zbožný chlapec, vychovávaný Donem Boskem, zemřel velice mladý
sv. Alois z Gonzagy (+ 1591) – zemřel mladičký během moru v Římě, když do posledních sil sloužil nemocným

Pramen:
ministranti-ujezd.webnode.cz/encyklopedie/ministrant/

Formace ministrantů a lektorů:
Jarní škola liturgie: Brno, 23. března 2023
Vice:  liturgie.cz/skola-liturgiky/a/jarni-skola-liturgiky

Jiné velmi zajímavé stránky:
ministran.webnode.cz
svatymichal.cz/cs/zivot-farnosti/ministranti.html
opatstvibrno.cz/farnost/spolecenstvi/ministranti.html

V diecézích:
ministranti.doo.cz
ministranti.info

Časopis TARSICIUS:
tarsicius.cz

Vše k liturgii:
liturgie.cz