Domů

Posted on by

Ohlášky 5. neděle v mezidobí – 5. února 2023

 1. Dnes prožíváme 5. nedělí v mezidobí.
 2. V tomto týdnu oslavíme
  • v pondělí 6.2. – památku sv. Petra Křtitele, Pavla Mikiho a druhů, mučedníků;
  • v úterý 7.2. – památku sv. Kolety z Corbie, panny;
  • v pátek 10.2. – památku sv. Scholastiky, panny;
  • v sobotu 10.2. – památku Panny Marie Lurdské, je to současně světový den nemocných: proto se při této příležitosti budeme modlit jak za nemocné tak za zdravotníky;
  • za týden oslavíme 6. nedělí v mezidobí: mešní sbírka bude určena na opravy kostela;
 1. V nedávné době byly pro náš kostel, přesně do prezbitáře, pořízený nové židle. Celkem je jich 36 kusů a staly 35.100 Kč.  Z toho bylo 8.700 Kč hrazeno z výtěžku adventního jarmarku a další část z darů ostatních dárců.  Všem jsme velmi vděční.
 2. Děkujeme také brigádníkům, kteří nám předevčírem pomohli sklízet vánoční stromky i betlém a uklízet kostel: Pán Bůh Vám zaplať!
 3. V naší farnosti se skupina 12 dětí už druhý rok chystá na první svaté přijímání, ke kterému přistoupí v nedělí 23. dubna. Proto zveme tyto děti společně s rodiči, případně prarodiči na první společné setkání, které se uskuteční v neděli 19. února 2023 v 15:30 hodin v našem kostele.  Součástí tohoto setkání bude také mše svatá.  Srdečně Vás na toto setkání zveme a těšíme se na Vás.

Ohlášky 4. neděle v mezidobí – 29. ledna 2023

Dnes prožíváme 4. nedělí v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme v úterý 31.1. – památku sv. Jana Boska, kněze; ve čtvrtek 2.1. – svátek Uvedení Páně do chrámu, tradičně zvaný Hromnice, proto Celý text → ...

Ohlášky 3. neděle v mezidobí – 22. ledna 2023

Dnes prožíváme 3. nedělí v mezidobí a současně nedělí Božího slova, proto je mešní sbírka určena na biblický apoštolát. V tomto týdnu oslavíme v úterý 24.1. – památku sv. sv. Františka Saleského, Celý text → ...

O. Biskup Martin David: VÝZVA K PŘIHLÁŠKÁM DO SEMINÁŘE – 15. ledna 2023

Milé sestry a bratři, obracíme se na Vás jako každoročně v tuto dobu se svou starostlivostí o nová duchovní povolání v diecézi. Je to náš společný úkol, prosit o nové Celý text → ...

Ohlášky 2. neděle v mezidobí – 15. ledna 2023

Dnes slavíme druhou nedělí v mezidobí. Po mši svaté, jež začíná v 930, zveme do hovorny zástupce všech farních společenství i aktivit na setkání, abychom společně naplánovali pastoraci na příští půlrok. Celý text → ...

Ohlášky Svátek Křtu Páně – 3. neděle vánoční – 8. ledna 2023

Dnes slavíme svátek Křtu Páně. V liturgii je to poslední den vánoční doby, po níž následuje liturgické mezidobí.  Vánoční výzdoba kostela a betlém zůstanou v kostele tradičně až do 2. února.  Mešní Celý text → ...