Velký pátek a první pátek v měsíci

07Dub2023

Velký pátek (7. 4) je den úmrtí a pohřbu Páně. Tento den je dnem přísného půstu a je současně první pátek v měsíci. Ráno od 8 hodin bude pokračovat bdění v Getsemanské zahradě až do 11 hodin, kdy vyrazíme z našeho kostela kostela do ulic Opavy, kde se společně pomodlíme pobožnost Křížové cesty a zamíříme do konkate­drály. Mše svaté slouženy nebudou. Až večer v 17 hodin osla­víme liturgii Památky umučení Páně,. Po ní bude přeneseno nejsvětější Tělo Páně do hrobu. Tam se na závěr pomodlíme modlitbu první­ho dne novény s Korunkou k Božímu milosrdenství. Svátost přijímání se uděluje pouze během večerní bohoslužby. Sbírka tohoto dne je tradičně určena na údržbu chrámů ve Svaté zemi. Po liturgii bude ještě možnost tiché soukromé adorace do 20:30.

From 17 hodin