Společenství SVJS

Posted on by

Společenství Velekněžského Ježíšova SrdceTexty modliteb za kněze jsou ke stažení zde.
NOVÉ: Rozjímání k adoraci Služebníků Velekněžského Srdce Ježíšova (SJVS) zde.
O společenství Služebníků více najdete zde.

Všichni, kdo se chtějí stát Služebníky, jsou vítáni:  ti, kdo zakusili ve svém srdci touhu Srdce Ježíšova – modlit se a obětovat za kněze. 
Zvaní jsou doslova všichni:  od dětí až po lidi dříve narozené, zdravé i nemocné, naplněné, ale i hledající nebo životem vyčerpané.

Vnímáte-li v tichosti svého srdce poslání k této skryté službě, můžete se obrátit na s. Kateřinu Kloso­vou (email:  [email protected])