8. neděle velikonoční 19. května 2024 – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 1. Dnes prožíváme Seslání Ducha Svatého. V našem kostele slavíme poutní svátek. Mši svatou v 800 hodin i hlavní v 930 bude celebrovat otec Norbert Hnátek z německého řádu, farář z Kylešovic. Chrámový sbor spolu s komorním orchestrem na hlavní mši připravil skladby Adama Michny i Michaela a Josefa Haydna. Odpoledne v 1500 hodin Vás zveme na společné hodování v minoritské zahradě vzadu za kostelem.  Je připraven program pro děti, tombola a občerstvení. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v pastoračním středisku kláštera, v hovorně a v přilehlých chodbách. Dnešní mešní sbírka je určena na Diecézní charitu.
 2. Májové pobožnosti v našem kostele probíhají: v pondělí a sobotu po mši svaté ráno a od úterý do pátku po mši večerní. [Litanie loretánská]
 3. Liturgie následujícího týdne:
  • V pondělí 20.5. je památka Panny Marie, Matky církve a současně začíná 7. týden liturgického mezidobí.
  • 21. 5. je šesté úterý novény ke cti svatého Antonína Paduánského, proto po ranní mši do společných modliteb zapojíme děkovné a přímluvné úmysly věřících, [píseň 990] [píseň 991] [litanie]
  • Ve čtvrtek 23. 5. je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
  • V pátek 24. 5. svátek Posvěcení baziliky svatého Františka v Assisi.
 1. Za týden oslavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. Tuto neděli naši farnost navštíví otec Peter Krenický, slovenský misionář, půso­bící 33 let na Ukrajině, mnozí ho tady znáte. Při mši svaté v 700 a v 930 hodin a pak v 1100 v Marianu se s námi podělí o svůj život s Bohem v zemi zkoušené válkou. Po bohoslužbě v 7 a v 9:30 bude v hovor­ně následovat krátká beseda, kde předá své zkušenosti i zástupce humanitární organizace «Cesta naděje života». Bude také možnost misii na Ukrajině podpořit finančně.
 2. Moc Vám děkujeme za příspěvky, které jste před týdnem darovali na opravy kostela, bylo to celkem 20.400 Kč, plus 11.000 Kč dar rodin dětí z prvního svatého přijímání [foto]. Současně jsme moc vděčni za pomoc i služby při slavnostech, jak před týdnem, tak dnes, při dnešní pouti a odpolední oslavě. Pán Bůh zaplať!
 3. Pozvánka:
  • Dne 21. května v 16 hodin v pastoračním sálu u Svatého Ducha bude přednáška plukovníka ve výslužbě Františka Valdštýna na téma «Pražský groš, měna celoevropského významu» (po­řádá Klub svaté Anežky, dobrovolné sdružení Charita Opava).