13. neděle v mezidobí 30. června 2024

 1. Dnes je 13. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu oslavíme:
  • ve středu 3.7. svátek svatého Tomáše, apoštola,
  • v pátek 5.7. slavnost svatých Cyrila, mnicha, a Metoděje, bis­kupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Po ranní mši svaté bude pobožnost ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, neboť je to první pátek v měsíci.
  • Za týden bude 14. neděle v mezidobí.
 1. Vybízíme rodiče, aby během prázdnin přihlásili své děti k výuce náboženství. Katecheze ve školním roce 2024/25 budou opět probíhat v pondělí odpoledne. Formulář přihlášky pro své děti mohou ro­diče vyzvednout v sakristii nebo stáhnout na farním webu a vyplněný vhodit do farní poštovní schránky u konventu.
 2. O prázdninách je v našem kostele i v Marianu pořad bohoslu­žeb stejný jako během školního roku. Všem farníkům i návštěvníkům našeho kostela přejeme požehnaný odpočinek.
 3. Zítra 1. července otec biskup Martin David zve děti a rodiny na tradiční pouť na Prašivou. Celý program je uveden na diecézním webu i na plakátech.
 4. Srdečně vítáme v naší farnosti otce Tomáše Trawińskiego, který zde bude od 1 července farářem. Vyprošujeme mu hodně Božich Milostí a Božího požehnání. Zároveň děkujeme otci Zbigniewowi za veškerou službu a práci v naší farnosti. Otec Zbigniew bude sloužit v klášteře v Praze.