Slavnost Seslání Ducha Svatého 28. května 2022

 1. Dnes prožíváme slavnost Seslání Ducha Svatého, je to poslední den velikonoční doby a poutní svátek našeho minoritského kostela i farní rodiny. Dnes při mších svatých káže otec Jan Emil Biernat, augustinián, který také bude sloužit hlavní mši v 9:30.  Náš Chrámový sbor s komorním orchestrem na tuto mši připravil skladby skladatelů Haydna, Schoena-Engelsberga a Michny. Odpoledne v 15 hodin Vás zveme na společné hodování v mi­noritské zahradě.  Je připraven program pro děti, tombola a občerstvení.  Dnešní mešní sbírka je určena na Diecézní charitu.
 2. Liturgie následujícího týdne:
  • V pondělí 29.5.  je památka Panny Marie, Matky církve.
  • Úterý 30.5. je osmý den novény ke cti svatého Antonína Paduánského, proto bude po mši svaté v 8 hodin novénová pobožnost, do které zapojíme také děkovné a přímluvné modlitby věřících.
  • Ve středu 31.5.oslavíme svátek Navštívení Panny Marie.
  • Ve čtvrtek 1.6. je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Je to první čtvrtek v měsíci, proto se budeme po mši svaté v 8 hodin modlit za posvěcení kněží a za nová povolání ke službě v církvi.
  • 2.6.  je první pátek v měsíci, proto bude po mši v 17 hodin, v rámci Noci kostelů, výstav, pobožnost k Srdci Ježíšovu, po ní bude tichá adorace před Nejsvětější svátostí, mezi tím příležitost ke zpovědi a na závěr ve 20 hodin korunka k Božímu milosrdenství.
  • V sobotu 3.6. se připomíná památka svatého Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Současně to je první sobota v měsíci, proto se po ranní mši svaté pomodlíme se fatimský růženec s patnáctiminutovým rozjímáním..

 

 1. Májová pobožnost bude ještě tento týden v pondělí ráno, v úterý a středu po mši večerní. Od čtvrtku zahájíme pobožnost k Srdci Ježíšovu, která bude probíhat během celého června od úterý do pátku po mši svaté v 17 hodin.
 2. Za týden oslavíme Slavnost Nejsvětější Trojice.
 3. V pátek 2. června v mnohých kostelech, včetně našeho, proběh­ne akce Noc kostelů, jejímž úkolem je ukázat krásu, pestrost a život chrámů a náboženských společností. Zveme Vás, abyste se zapojili do jednotlivých bodů programu, ať do duchovních nebo kulturních, každý podle svých možností a zájmů.  Program je podrobně uveden na plakátech, farním webu a Facebooku.
 4. Mládež zveme, aby se ve dnech 1.- 4. července na Cvilíně zúčastnila  26. Františkánského setkání mládeže. Přihlášky a informace jsou uvedeny na plakátu a na stránce fsm.minorite.cz
 5. Ve dnech 2. až 14. června proběhne v naší farnosti sbírka potravin a drogerie pro ukrajinské rodiny z Moravskoslezského kraje. Své dary můžete přinášet do knihovny v přízemí ve středu od 16 do 17 hodin, v pátek od 9:30 do 10:30 i neděli od 8 do 10 hodin.