9. neděle v mezidobí, slavnost Nejsvětější Trojice 4. června 2023

 1. Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice, začíná 9. týden mezidobí.
 2. Liturgie následujícího týdne:
  • V pondělí 5.6. je památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka.
  • V úterý 6.6. je poslední den novény ke cti svatého Antonína, proto bude po mši svaté v 8 hodin novénová pobožnost, do které zapojíme také děkovné a přímluvné modlitby věřících.
  • Ve čtvrtek 8.6.  je slavnost Božího Těla, mše svaté budou slouženy v 8 a 17 hodin. Po večerní mši vyrazí z našeho kostela do ulic Opavy eucharistický průvod, který se zastaví u čtyř oltářů a bude zakončen v konkatedrále, kde zazpíváme hymnus «Te Deum» a přijmeme požehnání. Je to sice pracovní den, ale vybízíme Vás, abyste se průvodu zúčastnili v co největším počtu a společně uctili Pána Ježíše přítomného ve Svátosti.
  • Pobožnost k Srdci Ježíšovu probíhá od úterý do pátku po mši svaté v 17 hodin.
  • Za týden oslavíme 10. neděli v liturgickém mezidobí.  Mešní sbírka bude určena na opravy našeho kostela.

 

 1. Děkujeme všem, kteří se různým způsobem zapojili do oslavy slavnosti Seslání Ducha Svatého, jak do úklidu kostela, tak do bohoslužeb a zahradní slavnosti. Na slavnosti se vybralo 10.000 Kč, které budou použity na pořízení stupňů pro zpěváky na kůru.  Pán Bůh zaplať každému za službu a velkorysost!  Stejné poděkování patří všem, kdo se podíleli na organizaci a zúčastnili se akce Noc Kostelů.
 2. Chrámový sbor u Svatého Ducha hledá posily, a to zájemce o sborový zpěv. Zkoušky sboru jsou jedenkrát týdně, v současné době je to ve středu v 16 hodin. Zároveň přivítáme i zájemce o hru v komorním orchestru, především se jedná o hráče na smyčcové nástroje.  Telefonicky kontakt: 734 246 996.
 3. V naší farnosti probíhá sbírka potravin a drogerie pro ukrajin­ské rodiny ubytované v Moravskoslezském kraji. Své dary mů­žete přinášet do knihovny v přízemí konventu ve středu od 16 do 17 hodin, v pátek od 9:30 do 10:30 a v neděli od 8 do 10 hodin.
 4. Zveme mládež, aby se ve dnech 1.- 4. července zúčastnila 26. Františkánského setkání mládeže na Cvilíně.  Kdo má zájem, ať se přihlásí co nejdřív.  Podrobné informace jsou uve­deny na plakátu a na stránce fsm.minorite.cz i na Facebooku.