Domů

Posted on by

Slavnost Seslání Ducha Svatého 28. května 2022

Dnes prožíváme slavnost Seslání Ducha Svatého, je to poslední den velikonoční doby a poutní svátek našeho minoritského kostela i farní rodiny. Dnes při mších svatých káže otec Jan Emil Biernat, Celý text →...

Prodloužená vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého – modlitby a čtení

Vstupní antifona:                              srov. Řím 5,5; 18,11 Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. Aleluja. Vstupní modlitba: Modleme se.  Všemohoucí, věčný Bože,  ~  ty Celý text →...

7. neděle velikonoční – 21. května 2023

Dnes je 7. neděle velikonoční. Mešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům. Po mši svaté v 930 zveme zástupce společenství a aktivit v naší farnosti do hovorny na schůzku, Celý text →...

6. neděle velikonoční – 14. května 2023

Dnes je 6. neděle velikonoční a současně v české zemi slavíme den matek, proto je zahrnujeme do našich modliteb a přejeme hodně Božího požehnání.  Dnes je mešní sbírka určena na op­ravy Celý text →...

5. neděle velikonoční – 7. května 2023

Dnes je 5. neděle velikonoční. V tomto týdnu budeme prožívat: májovou pobožnost, která v našem kostele probíhá v pon­dělí a sobotu po mši svaté ráno a od úterý do pátku po mši večerní; Celý text →...