17. neděle v mezidobí 30. července 2023

  1. Dnes je 17. neděle v mezidobí. V souvislostí se dnem svatého Kryštofa se po mši svaté v 9:30 pomodlíme za řidiče a požehnáme jejich automobily a jiné jízdní prostředky, aby dobře sloužily ke chvále Boží a ve službě.
  2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • V pondělí 31.7. památku svatého Ignáce z Loyoly, kněze,
  • v úterý 1.8.  památku svatého Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve,
  • ve středu 2.8. františkánský svátek Panny Marie Andělské a pouť Porciunkule. Mše budou v 700, 800, 930 a v 1700 hodin.
  • V pátek 4.8. oslavíme památku svatého Jana Marie Vianneye, kněze. Je to současně první pátek v měsíci, proto se po ranní mši svaté budeme se modlit litanii k Srdci Ježíšovu.
  • Příští neděli 6.8. oslavíme svátek Proměnění Páně.

 

  1. Jednota Orel Vás zve v neděli 20. srpna na pouť na Svatý Hostýn. Podrobné informace a kontakty jsou uvedeny na plakátcích.