19. neděle v mezidobí 13. srpna 2023

  1. Dnes je 19. neděle v mezidobí. Mešní sbírka je určena na opravy kostela.  Pán Bůh zaplať za vaše dary!
  2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
    • V pondělí 14.8. svátek svatého Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka, zakladatele hnutí Rytířstva Neposkvrněné,
    • v úterý 15.8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie, je to doporu­čený svátek. Mše svaté budou slouženy v 8 a 17 hodin.
    • Příští neděle bude 20. v mezidobí.
  3. Organizátoři celoročního kurzu SAMUEL zvou k účasti na něm mladé svobodné lidi ve věku do 30 let, zvlášť ty, kteří hledají pomoc při rozlišování svého životního povolání.  Zájemci se mohou hlásit do 1. září. Podrobné informace jsou na plakátcích
  4. Blíží se školní rok, proto opět od 11. září zveme všechny děti základních škol na výuku náboženství. Přihlášky mohou jejich rodiče vyzvednout v sakristii nebo na webové stránce farnosti a vyplněné je co nejdříve vhodit do farní poštovní schránky. Rádi uvítáme i starší děti, které dosud do náboženství nechodily.

 Podrobně najdete zde: