Ohlášky 5. neděle postní 26. března 2023

 1. Dnes je 5. neděle postní. Dnes ve farnosti vítáme otce Josefa, našeho spolubratra z Keni, který nám přiblíží misijní službu bratří minoritů v Africe.  Mešní sbírka proto bude určena na stavbu misijního konventu v přístavním městě Mombasa.
 2. Liturgické události tohoto týdne:
  • V úterý Vás zveme na ranní mši svatou, po které bude následovat pobožnost ke cti svatého Antonína Paduánského: tento týden zahájíme devítiúterní novénu před svátkem tohoto světce (podrobnosti zde).
  • V pátek se po mši svaté v 17 hodin pomodlíme pobožnost křížové cesty, kterou tento týden povedou členové společenství Živého růžence.
  • 1.4. je první sobota v měsíci, proto po ranní mši bude následovat výstav Nejsvětější svátosti, patnáctiminutové rozjímání o růžencovém tajemství, zpěvy a modlitba růžence, tedy tak jak si to Panna Maria ve Fatimě přála.
  • Za týden oslavíme 6. neděli postní, Květnou neděli. Budeme prožívat slavnostní vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma a vstoupíme do Svatého týdne. Prosíme, připravte si a přineste do kostela ratolesti (kočičky nebo palmové větve).
 1. Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné Vás zve na přednášku a přátelské setkání, které proběhne ve čtvrtek 30. března a začne v kostele při mši svaté v 17 hodin. Podrobné informace jsou uvedeny na plakátech i na farním webu (zde).
 2. Blíží se Svatý týden a Velikonoce. Kéž se do těchto nejslavnostnějších svátků dostaneme s čistým srdcem, proto Vás vybízíme, abyste již tento týden využili příležitosti ke svátosti smíření.  V našem kostele zpovídáme vždy 20 minut před každou mší svatou.
 3. Farnost Opava-Jaktař pořádá v říjnu desetidenní pouť do Svaté Země. Podrobný program a informace naleznete na plakátku v předsíni našeho kostela i na farním webu. (je zde)
 4. Animátoři opavského děkanátu Vás zvou na křížovou cestu na svatou Annu s tématem „Odevzdání“, která se koná dnes ve tři hodiny v Jaktaři. Začínat se bude od kostela svatých Petra a Pavla.