První čtvrtek v měsíci

06Čvn2024

Po ranní mši svaté bude modlitba za posvěcení kněží a za nová povolání k službě v církvi - vede Spolčenství Velekněžského Srdce Ježíšova.

From 8 hodin