Ohlášky 4. neděle postní 19. března 2023

 1. Dnes je 4. neděle postní (zvaná ꞋLaetareꞋ) a zároveň poslední den duchovní obnovy farnosti. Rekolekční kázání můžete vyslechnout při mších svatých v 7, 8 a 9:30 u Svatého Ducha a v 11 hodin v Marianu.  Velmi si vážíme Vaší účasti na této obnově i velikonoční zpovědi. Jsme také moc vděční exercitátorovi františkánovi otci Kalixtovi, že se ochotně ujal vedeni farní obnovy.  Pán Bůh zaplať!  Dnešní mešní sbírka je určena na podporu Centra pro rodinu a sociální péči.
 2. V tomto týdnu Vás zveme na oslavy:
  • v pondělí 20.3. – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie i pěstouna Pána Ježíše, patrona rodin a patrona umírajících;
  • v pátek po mši svaté v 17 hodin se koná pobožnost křížové cesty: tento týden ji povede sbor ANCHOR;
  • v sobotu 25.3. – oslavíme slavnost Zvěstování Páně;
  • za týden, o 5. neděli postní, ve farnosti přivítáme hosta: neděl­ních bohoslužeb se zúčastní otec Joseph Kibonga Nyaga, náš spolubratr z Keni, a bude nám přednášet o misij­ním působení řádu minoritů v Africe, mešní sbírka bude proto určena na stavbu misijního konventu v přístavním městě Mombasa.
 1. Minulou neděli se na opravy kostela vybrala částka 18.500 Kč. Pán Bůh zaplať!
 2. Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné Vás zve na předná­šku a přátelské setkání, které proběhne ve čtvrtek 30. března a začne zde v kostele při mši svaté v 17 hodin. Podrobné informace jsou uvedeny na plakátech i na farním webu.
 3. Obracíme se na chlapce z naší farnosti a vyzýváme je, aby se zapojili do služby u oltáře a tím posílili farní skupinu ministra­ntů. Prosíme také jejich rodiče, aby jim to umožnili a povzbudili je k účasti na schůzkách, které se konají v každý pátek v 16 hodin v hovorně v přízemí konventu.  Plánujeme totiž už tento týden začít přípravy slavnostních velikonočních bohoslužeb a také se chceme snažit o další duchovní vývoj.
 4. Dnes otec Biskup Martin David nám posílá svůj list k 30. výročí založení Centra pro rodinu a sociální péči.