Ohlášky 3. neděle postní – 12. března 2023

  1. Dnes je 3. neděle postní. Mešní sbírka je určena na opravy kostela.
  2. Tento týden v pátek 17. 3. začne v našem kostele plánovaná duchovní obnova. Kázání na téma «JDI DO NEBE !» přednese otec Kalixt Jan Mryka, františkán, farář ze Starého Bohumína.  V pátek budou v našem kostele mše svaté s kázáním v 8 hodin a  v 17 hodin. Po večerní mši bude křížová cesta, kterou povedou sestry minoritky.  Mše svatá bude také v Marianu v 18 hodin.  V sobotu bude v našem kostele mše svatá v 8 hodin a v 10 hodin bude mše svatá s udílením svátosti nemocných.  V sobotu večer bude ještě mše svatá v Marianu 18 hodin.
  3. Za týden bude 4. neděle postní (zvaná ꞋLaetareꞋ) a zároveň poslední den duchovní obnovy, proto rekolekční kázání budou ještě při mších svatých v 7, 8 a 9:30 u Svatého Ducha i 11 hodin v Marianu. Zpovídat začínáme vždy 20 minut přede mší.  Celý podrobný program duchovní obnovy najdete na nástěnce v předsíní kostela i na farním webu. Budeme mít radost, když se zúčastníte každý podle svých možností.  Za týden proběhne sbírka na podporu Centra pro rodinu a sociální péči.
  4. Slezský německý spolek zve své příznivce z Opavy a okolí na mši sv. v německém jazyce, která se bude slavit v sobotu 18.3. v 1630 v kapli Povýšení svatého Kříže na Matiční ulici v Opavě.