Ohlášky 2. neděle postní – 5. března 2023

  1. Dnes je 2. neděle postní.
  2. Zveme Vás na pobožnosti během týdne:
    • každé úterý po ranní mši svaté se koná pobožnost ke cti svatého Antonína Paduánského: pokud si připravíte lístky s osobním poděkováním a prosbami, během mše je posbíráme do košíků a přečteme nahlas při společné modlitbě;
    • každou středu od 16:30 je výstav Nejsvětější svátosti oltářní a adorace v tichu do 17 hodin;
    • každý pátek v postní době po mši svaté v 17 hodin se modlíme pobožnost křížové cesty: tento týden  ji povede komunita Sekulárního františkánského řádu.

 

  1. Za týden oslavíme 3. neděli postní.  Mešní sbírka bude určena na opravy kostela.