Ohlášky 1. neděle postní – 26. února 2023

  1. Dnes je 1. neděle postní.
  2. V tomto týdnu oslavíme:
    • 2 března první čtvrtek v měsíci, proto po mši svaté v 8 hodin bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní a modlitba pod vede­ním společenství Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce za posvěcení kněží a za nová povolání ke službě v církvi;
    • 3. března první pátek v měsíci, proto po mši v 8 hodin bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní a pobožnost k Srdci Ježíšovu, pak po večerní mši svaté v 17 hodin bude pobožnost křížové cesty, kterou povede společenství rodin;
    • 4. března první sobotu v měsíci, proto zveme členy Rytířstva Neposkvrněné a ctitele Matky Boží na mši svatou v 8 hodin, po ní bude následovat modlitba růžence s patnáctiminutovým rozjímáním.

 

  1. Za týden oslavíme 2. neděli postní.