Modlitební výzva otce Biskupa Martina pro postní dobu 2023

  Milí přátele
   Postní doba je každoroční výzvou k obnově naší víry, kterou můžeme naplnit různým způsobem.  Chci Vás v letošní postní době pozvat k velmi jednoduché a konkrétní modlitební výzvě: čtyřicet modlitebních úmyslů na čtyřicet postních dnů.  V čem to spočívá?
  • v každý den si přečíst aktuální text evangelia;
  • pomodlit se jeden desátek růžence na úmysl, který s úryvkem evangelia souvisí;
  • připojit k tomu jednu modlitbu (třeba jeden Zdrávas) na úmysl Svatého otce.
   Takto můžeme kráčet jako diecéze postní dobou společně. Kdo nestihl začátek, může se k modlitbě připojit kdykoliv během šesti postních týdnů.
    Mons. Martin David, apoštolský administrátor
  
   Příloha:  O výzvě 40×40 je podrobně uvedeno na plakátech a na webových stránkách Diecéze ostravsko-opavské:

https://doo.cz/101-slider-na-hlavn%C3%AD-stran%C4%9B/5637-diecezni-modlitebni-vyzva-pro-postni-dobu.html