6. neděle velikonoční 5. května 2024

 1. Dnes je 6. neděle velikonoční, mešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 2. Májové pobožnosti v našem kostele probíhají: v pondělí a sobotu po mši svaté ráno a od úterý do pátku po mši večerní. [Litanie loretánská]
 3. V tomto týdnu oslavíme:
  • v pondělí 6.5. památku svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka,
  • v úterý 7.5. při ranní mši svaté uctíme svatého Antonína Paduánského v rámci devítiúterní novény. Budeme se modlit na úmysly, které se během obětování posbírají do košíku, [píseň 990] [píseň 991] [litanie].
  • ve čtvrtek 9.5. oslavíme slavnost Nanebevstoupení Páně.
  • od pátku začne novéna k Duchu Svatému, proto se na závěr mší svatých budeme modlit příslušné modlitby.
 1. Za týden oslavíme 7. neděli velikonoční. Mešní sbírka bude ur­čena opravy kostela. Rádi Vám oznamujeme, že za týden při mši svaté v 9:30 pět dětí přijme poprvé Nejsvětější svátost oltářní, proto Vás prosíme o modlitbu za tyto děti a jejich rodiče.
 2. Už od března se na kůru používá nové pódium pro sbor, jehož výrobu pořídila skupina farníků, kteří pro tento účel farními akcemi a osobními dary uhradili na zaplacení částku 28.314 Kč. Pán Bůh zaplať!
 3. Zítra se od 19 hodin uskuteční v našem kostele varhanní koncert pana varhaníka Tomáše Thona u příležitosti 340. výročí naroze­ní minoritského skladatele Bohuslava Matěje Černohorského. Podrobné informace najdete na plakátku v předsíni kostela.
 4. V pondělí 13. května bude 107. výročí zjevení ve Fatimě. Při této příležitosti bude v našem kostele od 16 hodin fatimská pobožnost, kterou povede otec Pavel Dokládal z Koclířova a paní Hanka Frančáková, národní prezidentka Fatimského apoštolátu v ČR. O programu přečtete na plakátu. [texty k pobožnosti]
 5. Za dva týdny oslavíme Letnice tedy slavnost Seslání Ducha Svatého. V naší farnosti je to poutní den. Slavení začneme již v sobotu 18. května večer v 19:30 bohoslužbou Svatodušní vigilie. V neděli hlavní poutní mši svatou v 9:30 bude sloužit otec Norbert Hnátek, farář z Kylešovic. Odpoledne v 15 hodin plánujeme společné zahradní hodování, proto už můžete už do sakristie nosit dárky do tomboly. Přímo na slavnost můžete taký nachystat koláče, chlebíčky nebo jiné slané pochutiny.