5. neděle velikonoční 28. dubna 2024

 1. Dnes je 5. neděle velikonoční.
 2. V tomto týdnu oslavíme:
  • v pondělí 29.4. svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
  • V úterý 30.4. při ranní mši svaté uctíme svatého Antonína Paduánského v rámci devítiúterní novény a budeme se modlit na úmysly, které se během obětování posbírají do košíku, [píseň 990] [píseň 991] [litanie].
  • Ve středu 1.5. slavíme památku svatého Josefa, dělníka a současně zahájíme májové pobožnosti, které v našem kostele budou probíhat: v pondělí a sobotu po mši svaté ráno a od úterý do pátku po mši večerní, [Litanie loretánská]
  • Ve čtvrtek 2.5. je památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve a v rámci prvního čtvrtku v měsíci se po mši svaté v 8 hodin pomodlíme adorační pobožnost za posvěcení kněží a za nová povolání ke službě v církvi. [Modlitby SVJS]
  • V pátek 3.5. je svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů a současně první pátek, proto po ranní mši svaté bude pobožnost k Srdci Ježíšovu.
  • V sobotu 4.5. po ranní mši svaté bude fatimský růženec s patnáctiminutovým rozjímáním.
 1. Za týden oslavíme 6. neděli velikonoční. Mešní sbírka bude určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 2. V pondělí 6. května se od 19 hodin uskuteční v našem kostele varhanní koncert pana varhaníka Tomáše Thona u příležitosti 340. výročí narození minoritského skladatele Bohuslava Matěje Černohorského. Pořádá Statutární město Opava. Zbylé vstupenky můžete zakoupit v Turistickém informačním centru Opava nebo před koncertem. Více informací je na plakátku v předsíni kostela.

 

Biskup Matrin David:

Pozvání k modlitební novéně za rodiny

Milí bratři a sestry v Kristu,

rád bych vás dnes všechny pozval k účasti na zvláštní modlitební novéně za rodiny naší diecéze. Novéna se bude konat od 2. do 10. května 2024 a bude spojena s putováním relikvií blahoslavené rodiny Ulmových, které se podařilo získat pro poutní místo Maria Hilf. Jedná se o první blahořečenou rodinu v historii církve. Tato rodina žila svou víru tak opravdově, že pro pomoc bližnímu byla za nacismu společně připravena o život: rodiče, děti, a dokonce nenarozené dítě v lůně matky. Relikvie této rodiny budou v poutním chrámu na Maria Hilf slavnostně uloženy během pouti rodin 11. května 2024.

I dnes čelí naše rodiny mnoha nesnadným výzvám, které bývají příčinou krizí víry a vztahů. Proto se nám v blahoslavené rodině Ulmových nabízí přátelé, kteří se za nás a naše rodiny mohou přimlouvat a vyprošovat nám sílu a odvahu v nesnadných situacích.

K modlitební novéně se mohou připojit jednotlivci, rodiny i celá společenství. Texty jsou k dispozici na webu diecéze. Každý večer od 20:00 bude společná modlitba také živě přenášena z různých míst diecéze, kde budou přítomny ostatky rodiny Ulmových. Můžete ji sledovat na webu či sociálních sítích diecéze. Zvu vás k osobní účasti na těchto místech, ke sledování přenosu či k soukromé modlitbě podle připravených textů. A také vás už nyní zvu na pouť rodin na Maria Hilf.

Přeji si, aby tato modlitební iniciativa byla časem, kdy naše rodiny najdou novou sílu a inspiraci v Boží přítomnosti a lásce. Nechť tato novéna přinese obnovu a naději do našich domovů a společenství.

S modlitbou a požehnáním

Váš + biskup Martin