5. neděle v mezidobí 4. února 2024

 1. Prožíváme 5. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne oslavíme:
  • v pondělí 5.2. památku svaté Agáty, panny a mučednice,
  • v úterý 6.2. památku svatého Petra Křtitele, Pavla Mikiho a druhů, japonských mučedníků,
  • ve středu 7.2. památku svaté Kolety z Corbie, panny, řeholnice, členky 2. řádu svatého Františka z Assisi,
  • v sobotu 10.2. památku svaté Scholastiky, panny.

 

 1. Příští neděle bude 6. v mezidobí:
  • Mešní sbírka bude určena na opravy kostela.
  • Současně si v neděli 11. února připomínáme na památku Panny Marie Lurdské, tedy na světový den nemocných: při této příležitosti se budeme modlit za nemocné i zdravotníky a při mši svaté v 930 budeme udílet svátost nemocných. Prosíme proto, abyste pomohli nemocným dostat se do kostela. Samozřejmě také můžete s knězem – ať osobně či telefonicky – domluvit návštěvu nemocných v jejich bydlišti.
  • Protože příští neděle je poslední před postní dobou, srdečně  Vás zveme po mši svaté v 9:30 na masopustní kafíčko a čaj před kostelem.

 

 1. Děkujeme brigádníkům, kteří nám v pátek a v sobotu pomohli sklízet vánoční stromky i betlém a uklízet kostel: Pán Bůh Vám zaplať!
 2. Pozvánky:
  • U příležitosti 850. výročí narození patronky diecéze i celého Slezska nás otec biskup Martin zve v sobotu 9. března ke společné pouti za svatou Hedvikou do polské Třebnice. Zájemci tam můžou jet svými auty, nebo se přihlásit k zájezdu, jenž pořádá farnost Panny Marie.
  • «Symboly postní doby» – tak zní téma postní duchovní obno­vy, na kterou zve Klub svaté Anežky Charity Opava. Obnova se koná 17. února, povede ji otec Vladimír Ziffer z Ostravy. Bližší informace najdete na plakátcích.