6. neděle v mezidobí 11. února 2024

 1. Prožíváme 6. neděli v mezidobí.
  • Mešní sbírka je určena na opravy kostela.
  • Dnes si současně připomínáme památku Panny Marie Lurdské, tedy světový den nemocných, proto se při mši svaté v 930 bu­de udílet svátost pomazání nemocných. Samozřejmě můžete s knězem kdykoli během roku domluvit návštěvu nemocného v jeho bydlišti.
 1. V liturgii tohoto týdne oslavíme:
  • 14.2. je Popeleční středa, kterou zahájíme dobu postní. Při kaž­dé mši svaté bude udělován popelec; v tento den se doporučuje půst zdrženlivosti od masitých pokrmů a zároveň půst újmy,
  • V pátek 16.2. po mši svaté v 17 hodin bude pobožnost Křížové cesty, kterou povedou ministranti.
 1. Příští neděle bude 1. postní.
 2. V postní době v naší farnosti proběhnou dny duchovní obnovy od 15. do 17. března. Kázání na téma «Půst, modlitba a almužna» přednese otec Mirosław Jesel, redemptorista, farář z Morávky. Už nyní Vás zveme, abyste si naplánovali čas. Podrobný program najdete na nástěnce a na farním webu.
 3. Pozvánky:
  • Diecézní bohoslovci zvou na obnovu pro svobodné mladé muže (17-35 let), kteří rozlišují své povolání. Setkání proběhne v kněž­ském semináři v Olomouci ve dnech 23. – 25. února a povede je otec Roman Kubín. Kontakt je uveden na plakátu.
  • Zveme Vás na další přednášku otce Petra Smolka na téma «Laudato si‘, zorientovat se a jednat», která se uskuteční ve čtvrtek 18. ledna v 19 hodin v budově Slezské univerzity v Opavě, Bezručovo náměstí 14.
  • Slezský německý spolek zve své příznivce na mši svatou v německém jazyce, která se bude slavit v sobotu 17.2. v 16:30 v kapli Povýšení svatého Kříže na Matiční ulici v Opavě.