4. neděle v mezidobí 28. ledna 2024

 1. Prožíváme 4. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne oslavíme:
 3. Ve středu 31.1. památku svatého Jana Boska, kněze,
  • 1. února je první čtvrtek v měsíci, proto se budeme po ranní mši modlit za posvěcení kněží a nová povolání ke službě v církvi (modlitbu animují Služebníci Velekněžského Srdce Ježíšova). Texty modliteb jsou ke stažení zde.
  • V pátek 2.2. bude svátek Uvedení Páně do chrámu, tradičně zvaný Hromnice, proto při mši svaté jak v 8, tak v 17 hodin budeme žehnat svíce (přineste si je, prosíme, s sebou). Po ranní mši bude pobožnost prvního pátku s litanií k Srdci Ježíšovu.
  • 3. 2. je první sobota v měsíci, proto Vás zveme na mši svatou v 8 hodin, po níž bude následovat modlitba růžence s patnáctimi­nutovým rozjímáním.

 

 1. Příští neděle bude 5. v mezidobí.
 2. Pátek 2. 2. je posledním dnem, kdy lze u zdejšího betléma získat plnomocné odpustky při příležitosti 800. výročí jesliček v Grecciu.  Po večerní mši  se začne betlém a vánoční výzdoba uklízet.
 3. 5. Děkujeme všem organizátorům, donátorům cen do tomboly a účastníkům včerejšího společného plesu opavských farnosti. Pán Bůh zaplať!
 4. Pozvánky:
  • U příležitostí 850. výročí narození patronky diecéze i celého Slezska nás otec biskup Martin zve v sobotu 9. března ke společné pouti za svatou Hedvikou do polské Třebnice. Zájemci tam mohou jet svými auty, nebo se přihlásit k zájezdu, jenž plánuje farnost Panny Marie.
  • Diecézní bohoslovci zvou na obnovu pro svobodné mladé muže (17-35 let), kteří rozlišují své povolání. Setkání proběhne v kněž­ském semináři v Olomouci ve dnech 23. – 25. února a povede je otec Roman Kubín. Kontakt je uveden na plakátu.
  • «Symboly postní doby» – tak zní téma postní duchovní obnovy, na kterou zve Klub svaté Anežky Charity Opava. Obnova se koná 17. února, povede ji otec Vladimír Ziffer z Ostravy. Bližší informace najdete na plakátcích.