1. neděle adventní 3. prosince 2023

 1. Dnešní nedělí jsme vstoupili do doby adventní. Od minulé středy denně při mši v 8 hodin pokračujeme novénovými rozjímáními o Panně Marii Neposkvrněné a od zítřka budeme ranní mše svaté  zahajovat rorátním průvodem.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu 6.12. nezávaznou památku svatého Mikuláše, biskupa,
  • ve čtvrtek 7.12. památku svatého Ambrože, biskupa a učitele církve a je to sou­časně první čtvrtek v měsíci, proto se se Společenstvím Velekně­žského Ježíšova Srdce budeme po mši svaté v 8 hodin modlit za posvěcení kněží a za nová povolání ke službě v církvi.
  • V pátek 8.12. je slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Zveme Vás na mši svatou v 8 hodin a zvláště v 17 hodin na pontifikální mši, kterou bude sloužit Mons. Adrian Galbas, arcibiskup z Katowic v Polsku.
  • Příští neděle bude 2. adventní a mešní sbírka bude určena na opravy kostela.

 

 1. Dnes po každé mši svaté probíhá «adventní jarmark». Koupí těchto výrobků můžete přispět na pořízení pódia pro zpěváky na kůru.  Pán Bůh zaplať!
 2. Prosíme Vás, kteří byste se mohli zapojit do přípravy vánoční výzdoby našeho kostela, abyste se přihlásili v sakristii. Jedná se o přivezení, postavení a nazdobení vánočních stromků i betléma.  Práce plánujeme v sobotu 16. prosince.
 3. Pozvánky:
  • Ve středu 6. prosince jste zváni na setkání s Janem Bartoškem (místopředsedou poslanecké sněmovny) na téma «Legalizace marihuany. Ano, či ne?», od 17 hodin v Obecním domě.
  • Ve čtvrtek 7. prosince se koná další přednáška cyklu  «Laudato si´, zorientovat se a jednat». Přednáší otec Petr Smolek Začátek v 19 hodin v budově Slezské univerzity v Opavě, Bezručovo náměstí 14.
  • V úterý 12. prosince  se koná přednáška s diskuzí s plukovníkem gšt. Liborem Kutějem na téma «Izraelské selhání (?) dva měsíce poté», od 17 hodin v Moravské kapli v Domě umění.