34. neděle v mezidobí 20. listopadu 2023 – slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 1. Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu 29.11. svátek Všech svatých serafinského řádu. V ten­to den zahájíme devítidenní přípravu (novénu) před slavností Neposkvrněného Početí Panny Marie. Novénu se budeme denně modlit po mši svaté v 8 hodin (texty pdf novénových modliteb najdete také na webové stránce). Dovršením letošní novény bude samotná slavnost 8. prosince. Pokládáme za velikou čest, že pontifikální mši svatou bude 8.12. v 17 hodin sloužit Mons. Adrian Galbas, arcibiskup z Katowic v Polsku.
  • ve čtvrtek 30.11. oslavíme svátek svatého Ondřeje, apoštola.
  • 1.12. je první pátek v měsíci, proto se z důvodu novény pobož­nost k Srdci Ježíšovu pomodlíme výjimečně po mši večerní,
  • v sobotu 2.12. je první sobota v měsíci, proto po ranní mši svaté budeme se modlit fatimský růženec.

 

 1. Příští neděli začneme advent a požehnáme adventní věnce. Na znamení společného očekávání příchodu Páně budeme ve všední dny ranní mši svatou zahajovat rorátním průvodem.
 2. O první neděli adventní 3.12. proběhne „adventní jarmark“. Šikovní farníci vyrobili na své náklady různé výrobky, pochutiny a malé dárky. Koupí těchto výrobků můžete udělat radost nejen sobě či někomu jinému, ale také přispějete na dobrý úmysl. Prosíme, doneste si příští neděli dostatečný obnos peněz (platba kartou nebude možná). Prodávat se bude v předsíni kostela po každé nedělní mši svaté. Výrobky na jarmark doneste prosím v pátek od 16 do 18 hodin do kanceláře centra pro rodinu vedle Pastoračního střediska nebo v sobotu po ranní mši do sakristie. Výtěžek jarmarku bude věnován na pořízení schůdků pro zpěváky na kůru. Na tento účel byl věnován již výtěžek farní slavnosti o Letnicích, (asi 10.000 Kč) tyto prostředky však zatím nestačí.
 3. Klub svaté Anežky zve na adventní duchovní obnovu, která se uskuteční 9. prosince v Marianu na téma «Krása Dítěte, které nás zachraňuje». Obnovu povede otec Petr Smolek z Ostravy. Bližší informace najdete na plakátcích.