3. neděle v mezidobí 21. ledna 2024

 

 1. Prožíváme 3. neděli v mezidobí a současně neděli Božího slova, proto je mešní sbírka  určena na podporu biblického díla.
 2. V liturgii tohoto týdne oslavíme:
  • ve středu 24.1. památku svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve,
  • ve čtvrtek 25.1. svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola,
  • v pátek 26.1. památku svatých Timoteje a Tita, biskupů.
 1. Příští neděle bude 4. v mezidobí.
 2. Minulou neděli jsme na opravy kostela vybrali částku 14.400 Kč. Pan Bůh zaplať za Vaši štědrost.
 3. V úterý 23. ledna zveme do hovorny zástupce všech farních společenství i aktivit na setkání, které začne v 18 hodin, abychom společně naplánovali pastoraci na příští půlrok.
 4. Blíží se ples opavských farností, který se koná v sobotu 27. ledna od 19 hodin v Lidovém domě v Opavě. Srdečně na něj zveme farníky a příznivce. Vstupenky je ještě možné zakoupit v Karme­litánském knihkupectví na Dolním náměstí. Těšíme se na Vás!