3. neděle velikonoční – 23. dubna 2023

 1. Dnes je 3. neděle velikonoční. Dnes během mše svaté v 9:30 přijme dvanáct dětí z naší farnosti poprvé Nejsvětější svátost oltářní, proto Vás prosíme o modlitbu za tyto děti a jejich rodiče.
 2. V tomto týdnu oslavíme:
  • V pondělí 24.4. památku svatého Fidela, kněze a mučedníka,
  • V úterý 25.4. svátek svatého Marka, evangelisty. Po ranní mši svaté Vás zveme na pobožnost třetího dne novény ke cti svatého. Antonína Paduánského.
  • V sobotu 29.4. je památka svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve.
  • Za týden oslavíme 4. neděli velikonoční, zvanou neděle Dobrého Pastýře.

 

 1. Tento týden je zasvěcen modlitbám za nová kněžská povolání. Vybízíme mládež k odvaze při rozlišování životní cesty a těm, kdo potřebují, nabízíme duchovní doprovod.  Proto srdečně zveme mladé muže do 40 let na dny obnovy, které proběhnou od 6. do 8. května v Opavě.  Podrobné infor­mace i kontakt jsou uvedeny na plakátech a na webové stránce
 2. Farnost Opava-Kylešovice Vás zve v sobotu 29. dubna do kostela svatého Jiřího v Třebomi na prosebnou pouť za mír. Ústředním bodem bude mše svatá v 13 hodin.  Podrobný program najdete na nástěnce v předsíni kostela.