2. neděle v mezidobí 14. ledna 2024

  1. Prožíváme 2. neděli v mezidobí. Mešní sbírka je určena na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary na tento účel! Letos plánujeme opravu fasády přední strany štítu kostela. Tato opra­va bude stát 950 tisíc Kč a to z vlastních nákladů farnosti. Pokud dostaneme dotace z Ministerstva kultury, začneme opravu další části střechy kostela včetně výměny tašek. Žádost o dotace je už napsána na 3,5 milionu korun. Naše spoluúčast by měla sa­hat téměř milionu Kč. A proto si dovolujeme vás prosit o další příspěvky na tento účel buď při sbírkách nebo osobním darem čí převodem na farní účet. Bez vaší pomoci nejsme schopni zachránit tento krásný chrám před postupným chátráním.
  2. V liturgii tohoto týdne ještě oslavíme:
    • ve úterý 16.1. památku sv. Berarda, kněze, a druhů, mučedníků,
    • ve středu 17.1. památku sv. Antonína, opata,
    • ve čtvrtek 18.1. památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a začne týden modliteb za jednotu církve.
  1. Příští neděle bude 3. v mezidobí. Mešní sbírka bude určena na biblický apoštolát.
  2. Pozvánky: