22. neděle v mezidobí 3. září 2023

 

 1. Dnes je 22. neděle v mezidobí. Dnes při mši svaté v 9:30 vstoupíme do nového školního roku: požehnáme dětem aktovky.
 2. Upozorňujeme, že tento týden od pondělka do soboty mše svaté budou pouze v 8 hodin ráno. Večerní bohoslužby nebudou.
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • 7.9. první čtvrtek v měsíci, proto po mši svaté v 8 hodin bude pobožnost za posvěcení kněží i za nová povolání ke službě v církvi. Modlitbu povedou Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce.
  • V pátek 8.9. je svátek Narození Panny Marie.
 1. Příští neděle bude 23. v mezidobí – mešní sbírka bude určena na opravy kostela. Aktuálně se rekonstruuje střecha nad hlavní lo­dí včetně položení nových tašek. Tato fáze opravy má probí­hat do konce listopadu. Budeme Vám vám vděčni, pokud přispějete na tento účel.
 2. Výuka náboženství začne 11. září. Přihlášky pro své děti mohou ro­diče vyzvednout v sakristii nebo stáhnout na farním webu a vyplněné vhodit do farní poštovní schránky. (stáhnete PDF)
 3. Ve čtvrtek 14. září v 18:30 hodin své každotýdenní setkání zahájí  společenství mládeže «EFFATHA». Rádi uvítáme nové kamarády – středoškoláky, vysokoškoláky i pracující.
 4. 19. září Klub sv. Anežky vás zve na zájezd po stopách blahoslaveného Richa­rda Henkese. Podrobné informace jsou uvedeny na plakátech i na webu..