23. neděle v mezidobí 10. září 2023

 1. Dnes je 23. neděle v mezidobí. Mešní sbírka je určena na opravy kostela.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • V úterý 12.9. památku Jména Panny Marie,
  • ve středu 13.9. památku svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. Je to zároveň fatimský den, proto Vás zveme v 1615 na růženec a po mši svaté v 17 hodin na mariánský průvod.
  • Ve čtvrtek 14.9. je svátek Povýšení svatého kříže.
  • V pátek 15.9. slavíme památku Panny Marie Bolestné,
  • v sobotu 16.9. památku svaté Ludmily, mučednice.

 

 1. Příští neděle bude 24. v mezidobí.
 2. Zítra v sálu pastoračního střediska v prvním poschodí začne vý­uka náboženství. Vybízíme Vás, milí rodiče, aby skutečně všech­ny děti chodily do náboženství. Podrobný rozvrh hodin je uveden na plakátech i na farním webu. (Přihlášky PDF)
 3. Ve čtvrtek 14. září v 1830 své každotýdenní setkání zahájí spole­čenství mládeže «EFFATHA». Rádi uvítáme nové kamarády: středoškoláky, vysokoškoláky i pracující.
 4. Také ministranti se  vracejí ke své celoroční formaci a zvou do svých řad všechny kluky od 6 let. Ministrantské schůzky se konají každý pátek v 16 hodin v hovorně. První začne 15. září.
 5. Se začátkem školního roku skauti 5.chlapeckého sv. Jiří zvou na své schůzky kluky od 6 let, kteří se chtějí naučit novým věcem, zahrát si nové hry a poznat spoustu nových kamarádů. Více informací najdete na plakátcích a na webu.
 6. Charita Opava zve na sportovní den, který se uskuteční v 16. září od 9 hodin v Kylešovicích. Výtěžek z akce bude věnován mobilnímu hospici Pokojný přístav. Program je uveden na plakátku.
 7. Klub svaté Anežky Vás zve 19. září na zájezd po stopách blahoslaveného Richa­rda Henkese. Podrobné informace jsou na plakátech i na webu.
 8. Zveme Vás na pouť na Cvilín spojenou se svátkem Povýšení Svatého Kříže a slavností Panny Marie Sedmibolestné. Oslavy začnou v sobotu 16. září v 1615 a budou probíhat i v neděli. Podrobný program poutě najdete na plakátech a na farním webu.