21. neděle v mezidobí 27. srpna 2023

 1. Dnes je 21. neděle v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • V pondělí 28. 8. památku svatého Augustina, biskupa a učitele církve,
  • v úterý 29. 8. památku Umučení svatého Jana Křtitele.
  • 1. 9. je první pátek v měsíci, proto se po ranní mši svaté budeme modlit pobožnost k Srdci Ježíšovu,
  • 2. 9. se vrátíme ke slavení prvních sobot, proto po ranní mši svaté bude růžencová pobožnost s patnáctiminutovým rozjímáním o jednom tajemství, tedy tak, jak si to Panna Maria přála ve Fatimě.

 

 1. Příští neděle bude 22. v mezidobí. V tento den chceme při mši sva­té v 9:30 zahájit a zasvětit Bohu nový školní rok.  Při této příležitosti rádi dětem požehnáme aktovky a školní pomůcky, které si mladší i starší žáci mohou donést do kostela, a budeme společně prosit Pána Boha za milosti potřebné ve vzdělávání.
 2. Výuka náboženství začne 11. září.  Přihlášky pro své děti ze základ­ních škol mohou rodiče vyzvednout v sakristii nebo na webu farnosti a pak vyplněné vhodit do farní poštovní schránky.  Rádi uvítáme i ty děti, které dosud do náboženství nechodily.
 3. Tento čtvrtek jsme všichni v 16 hodin zváni do ostravské kated­rály na slavnostní mši svatou, při které bude Mons. Martin David uveden do úřadu diecézního biskupa, proto v 17 hodin nebude mše svatá.