2. neděle vánoční 7. ledna 2024 – svátek KŘTU PÁNĚ

  1. Prožíváme 2. neděli vánoční, tedy svátek Křtu Páně. V liturgii je to poslední den vánoční doby, po níž následuje liturgické mezidobí. Vánoční výzdoba a betlém zůstanou v kostele tradičně až do 2. února. Letos u příležitosti odpustků, spojených s 800. výročím prvních jesliček v Grecciu, Vás vybízíme k osobnímu nebo společnému bdění a koledování u zdejších jeslí.
  2. Příští neděle bude 2. v mezidobí. Mešní sbírka bude určena na opravy kostela.
  3. 27. ledna se koná Ples Opavských farností. Vstupenky se prodávají v Karmelitánském knihkupectví na Dolním náměstí.
  4. Ve čtvrtek 11. ledna navštíví naši farnosti bratři minorité z Krakova. Ti nám přiblíží  blahoslavené minoritské mučedníky Michala Tomaszka a Zbigniewa Strzalkovského, kteří byli zabiti v roce 1991 na misiích v Peru a blahořečeni v roce 2015. Krakovští minorité odevzdají našemu konventu jejich relikvie 1. stupně (částečky kostí). Po mši svaté v 8 a 17 hodin bude mít každý možnost získat pro sebe a svoji rodinu relikvie 2. stupně (částečky jejich oděvů). Bude také příležitost přispět finančně na minoritské misie.