5. neděle postní 17 března 2024

 1. Dnes je 5. neděle postní a současně poslední den postní ducho­vní obnovy. Rekolekční kázání můžete vyslechnout při mších svatých v 7, 8 a 930 u Svatého Ducha i v 11 hodin v Marianu. Velmi si vážíme Vaší účasti na letošní obnově. Jsme také moc vděční exercitátorovi otci Miroslavovi Jeselovi, že se ochotně ujal vedeni farní obnovy. Pán Bůh zaplať též všem, kdo jste včera svou přítomností, službami a modlitbou přispěli ke slavnosti doživotních slibů bratra Michala Wenského.
 2. V tomto týdnu oslavíme:
  • v úterý 20.3. – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie i pěstouna Pána Ježíše, patrona rodin a patrona umírajících,
  • v pátek po mši svaté v 17 hodin se koná pobožnost křížové cesty: tento týden ji povede sbor ANCHOR.
 1. Za týden oslavíme 6. neděli postní, Květnou neděli. Budeme prožívat slavnostní vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Prosíme, připravte si každý a přineste do kostela ratolesti (kočičky nebo palmové větve). V tu neděli současně vstoupíme do Svatého týdne, proto Vás vybízíme, abyste už tento týden využili příležitosti k velikonoční svátosti smíření. V našem kostele zpovídáme vždy 20 minut před každou mší svatou.
 2. Minulou neděli se na opravy kostela vybrala částka 21.800 Kč. Pán Bůh zaplať za všechny příspěvky na tento účel!
 3. Pozvánky:
  • V úterý 19. března v 16 hodin se v našem pastoračním středis­ku uskuteční «Vzpomínkové pásmo o Mons. Josefu Veselém s přednesem jeho básní». Akci pořádá Klub svaté Anežky.
  • Ve čtvrtek 21. března v 19 hodin jste zváni na další přednášku otce Petra Smolka v rámci cyklu «Tvář synodální církve». Setkání proběhne v budově Slezské univerzity v Opavě.
  • V pátek 22. března v 18 hodin večer začne v konkatedrále akce «Čtení Bible 24». Základní informace najdete na plakátech.
  • Fatimský apoštolát plánuje na sobotu 13. dubna autobusovou pouť do Koclířova u Svitav – o programu a o přihláškách se dočtete na nástěnkách a na farním webu.