4. neděle postní 10. března 2024 – LAETARE

 1. Dnes je 4. neděle postní, zvaná Laetare (Raduj se!). Mešní sbírka je určena na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za Vaše dary! Dnes ‚Křížová cesta pod širým nebem‚ za účasti otce biskupa Martina Davida začne ve 1430 na Cvilíně u Krnova. Jste srdečně zváni.
 2. V pátek 15.3. zahájíme třídenní postní obnovu – duchovní příp­ravu na Velikonoce. Kázání na téma «Půst, modlitba a almužna» bude při mších svatých přednášet otec Miroslav Jesel, redemptorista.  Podrobný program je uveden na plakátech:
   • V pátek budou v našem kostele mše svaté s kázáním v 8 a v 17 hodin. Po večerní mši bude křížová cesta, kterou povede mlá­dež ze společenství ‘Effatha‘.  Mše svatá bude také v Marianu v 18 hodin.
   • V sobotu bude v našem kostele rekolekční  mše svatá v 8 hodin a v 18 hodin v Marianu.
   • V sobotu 16.3. ve 12 hodin bude mše svatá s obřadem doživotních řehol­ních slibů bratra bohoslovce Michala Wenského.
   • Za týden bude 5. neděle postní a zároveň poslední den du­chovní obnovy, proto rekolekční kázání budou ještě při mších svatých v 7, 8 a 930 u Svatého Ducha i v 11 hodin v Marianu. Zpovídat začínáme vždy 20 minut přede mší. Celý podrobný program duchovní obnovy najdete na nástěnce v předsíní kostela i na farním webu. Budeme mít radost, když se zúčastníte každý podle svých možností.
 3. Pozvánky:
   • Klub svaté Anežky nás zve na «Vzpomínkové pásmo o Mons. Josefu Veselým s přednesem jeho básní». Akce se uskuteční v úterý 19. 3. v 16 hodin v Pastoračním středisku v klášteře.
   • Letošní akce «Čtení Bible 24» začne v pátek 22. března v 18 hodin v konkatedrále Panny Marie v Opavě a bude trvat 24 hodin tedy do sobotního večera. Pokud se budete chtít aktiv­ně zúčastnit, máte možnost se přihlásit on-line na webové stránce. Základní informace najdete také na plakátech.
   • Fatimský apoštolát plánuje na sobotu 13. dubna autobusovou pouť do Koclířova u Svitav – o programu a o přihláškách se dočtete na nástěnkách a na farním webu.
   • Církevní základní škola svaté Ludmily v Opavě zve na Den otevřených dveří ve čtvrtek 14. března od 14 do 18 hodin. Čeká Vás prohlídka školy, jarní tvoření pro děti, beseda s pedagogy. Zápis do 1. třídy se koná v pátek 5. dubna. Podrobné informace najdete na plakátu i na internetu.
  Farní postní obnova 15.-17. března