Společenství SVJS

Posted on by

Společenství Velekněžského Ježíšova Srdce

Drazí Služebníci
6. – 19. května plánujeme v Opavě den obnovy pro mladé muže do 40 let na téma PASTÝŘ UPROSTŘED NÁS.  Vkládám Vám do srdce modlitbu za ty, které sem Pán Ježíš přivede.  více…

o. Zbigniew Byczkowski

 Texty modliteb za kněze Prosby k Pánu žně jsou ke stažení zde.
NOVÉ: Rozjímání k adoraci Služebníků Velekněžského Srdce Ježíšova (SJVS) zde.
O společenství Služebníků více najdete zde.

Všichni, kdo se chtějí stát Služebníky, jsou vítáni:  ti, kdo zakusili ve svém srdci touhu Srdce Ježíšova – modlit se a obětovat za kněze. 
Zvaní jsou doslova všichni:  od dětí až po lidi dříve narozené, zdravé i nemocné, naplněné, ale i hledající nebo životem vyčerpané.

Vnímáte-li v tichosti svého srdce poslání k této skryté službě, můžete se obrátit na s. Kateřinu Kloso­vou (email:  [email protected])