4. neděle velikonoční 21. dubna 2024 – NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

 1. Dnes je 4. neděle velikonoční, zvaná neděle Dobrého Pastýře, .
 2. V tomto týdnu oslavíme:
  • v úterý 23.4. svátek svatého, Vojtěcha biskupa a mučedníka – po mši v 8 hodin s kázáním se pomodlíme modlitbu druhého dne devítiúterní novény před svátkem svatého Antonína Paduánského,
  • ve středu 24.4. památka svatého Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka,
  • ve čtvrtek 25.4. svátek svatého Marka, evangelisty.
 1. Za týden oslavíme 5. neděli velikonoční.
 2. Minulou neděli jsme na opravy kostela vybrali částku 19.600 Kč. Jsme vděční za Vaše příspěvky na tento účel.
 3. Mladé svobodné muže do 40 let zveme ke společnému zájez­du na poutní místo Lagiewniki u Lodže v Polsku, kde navští­víme tamější minoritský seminář. Akce proběhne v sobotu 4. května a její cílem je modlitba za rozlišení povolání a ducho­vní rozhovor směrem k životnímu rozhodnutí. Zájemci nechť se ještě tento týden zkontaktují s otcem farářem Zbigniewem.
 

Dopis provinciála minoritů, otce Piotra Pawlika,
na neděli Dobrého pastýře 21. 4. 2024
Milí bratři a sestry,
V neděli Dobrého pastýře bychom rádi vás pozvali k zvláštní modlitbě za nová kněžská a řeholní povolání do našeho minoritského řádu.  Věříme, že Bůh stále volá lidi, kteří jsou ochotni naslouchat jeho hlasu a přijmout jeho výzvu k poslání v církvi.  V naší malé provincii je potřeba obnovit a posílit kněžskou a řeholní službu, která je klíčová pro duchovní život naší komunity a pro šíření Božího království ve světě.  Proto vás srdečně vyzýváme, abyste se s námi spojili v modlitbě za ty, kteří cítí volání stát se knězem nebo řeholníkem.  Modleme se, aby je Dobrý pastýř vedl a usměrňoval na jejich cestě, aby objevili své poslání a a měli odvahu pozitivně odpověď na Boží volání.

Naše provinciální společenství se snaží být otevřené, podporující a inspirativní pro ty, kteří hledají svou cestu v kněžském nebo řeholním životě.  S vaší pomocí a modlitbou můžeme vytvořit silnou a živou komunitu, která bude plodná v nová kněžská a řeholní povolání pro budoucnost Církve.

Připojte se k nám v modlitbě za tuto důležitou záležitost a děkujeme vám za vaši podporu a soudržnost ve víře.  Společně můžeme ovlivnit budoucnost církve tím, že budeme modlitbou a pomocí podporovat ty, kteří cítí volání stát se následovníky Dobrého pastýře.

S upřímnými pozdravy a vděčnosti za vaši modlitbu

Piotr Pawlik, provinciál minoritů