4. neděle velikonoční – DOBRÉHO PASTÝŘE – 30. dubna 2023

 1. Dnes prožíváme neděli Dobrého Pastýře, 4. neděli velikonoční.
 2. V tomto týdnu oslavíme:
  • V pondělí 1.5. památku svatého Josefa, dělníka. Zítra také zahájí­me májové pobožnosti, které v našem kostele budou probí­hat v pondělí a sobotu po mši svaté ráno a od úterý do pátku po mši večerní.
  • V úterý 2.5. památku svatého Atanáše, biskupa a učitele církve. Při ranní mši svaté uctíme svatého Antonína Paduanského v rámci devitiúterní novény. Na na jeho přímluvu se budeme modlit na úmysly, které se během obětování posbírají do košíku.
  • Ve středu 3.5. svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů.
  • 4.5. bude první čtvrtek v měsíci, proto se po mši svaté v 8 hodin budeme modlit za posvěcení kněží a za nová povolání ke službě v církvi.
  • 5.5. bude první pátek v měsíci, proto po mši v 8 hodin bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní a pobožnost k Srdci Ježíšovu.
  • V sobotu 6.5.  oslavíme památku svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Je to současně první sobota v měsíci, proto se po ranní mši svaté pomodlíme růženec s patnáctiminutovém rozjímáním.
  • Za týden bude 5. neděle velikonoční.

 

 1. Opavské společenství Fatimský apoštolát pořádá v sobotu 1. července pouť do Koclířova. Zájemci se můžou nahlásit a zaplatit zálohu 200 Kč v sakristii kostela Svatého Ducha.  Podrobné informace jsou uvedeny na plakátcích a na farním webu.
 2. Klub svaté Anežky Vás zve na setkání s otcem Janem Larischem, který bude přednášet na téma «Pater Alois Šebela, zakladatel katolického hnutí na Opavsku a mučedník nacismu». Přednáška se uskuteční v úterý 9. května v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského konventu.